NHO Kurs, Arbeidsrett, Arrangement, NHO Kurs, Webinar

Kurs i nedbemanning- nettbasert

1950,- eksl mva for NHO medlemmer 3900,- eksl mva for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist 5. mars 2021

Delta på kurs i nedbemanning med advokat Tennebekk, styrk din kompetanse - vær forberedt og trygg i prosessen!

Loven og rettspraksis setter føringer for hvordan en nedbemanningsprosesser skal gjennomføres. Ved å gjøre deg kjent med disse reduserer du sjansen for vanskelige konflikter.

Advokat Tennebekk vil på kurset blant annet gjennomgå:
• Saklighetsvurderingen
• Drøftelser med tillitsvalgte
• Utvalgskrets
• Utvalgskriterier
• Individuelle drøftelsesmøter
• Annet passende arbeid
• Interesseavveining
• Formkrav
• Oppsigelsesfrister
• Forhandlingsmøte


Kurset sendes 1 time daglig i perioden fra den 8. til den 12. mars fra kl. 10:00 til 11:00. Det blir anledning til å stille spørsmål. Dersom tidspunktet ikke passer for deg kan du se opptak som blir tilgjengelig samme dag, og i 14 dager fremover.
Kurset er særlig egnet for ledere, HR-personell, mellomleder og andre med personalansvar.
Pris: 1950,- (eksl. mva) for NHO medlemmer/ 3900,- (eksl.mva) for ikke medlemmer. Bindende påmelding.
Meld deg på og du vil få tilsendt lenke til kurset i god tid før kursstart.
Vær oppmerksom på at påmeldingslenken krever at du åpner den i nettleseren Chrome.

Ved spørsmål om kurset ta kontakt med NHO kurs på tlf: 92098804

Vel møtt!