NHO

Innhold

Arrangement, Medlemsmøte, Webinar, Arrangement, NHO Kurs, Medlemsmøte, Webinar

Valgmøte om transport og logistikk på Vestlandet

15. jun 2021, kl. 10:00–12:00
Påmeldingsfrist 14.06.21

15. juni ønsker vi velkommen til et møte om transport og logistikk løsninger på Vestlandet.  Hvordan kan vi bli bedre - og hvilke rammebetingelser trenger vi for å bli best?

Transport og logistikknæringen på Vestlandet er i rivende utvikling.
I dette møtet kan vi love et stort spenn av tema. Fra elektriske busser, godsterminal, transportkorridorer øst- vest, transport fra vei til sjø og bane... her er det mange tema på kort tid.

Sammen med våre medlemsbedrifter ønsker vi å gi nye stortingspolitikere innsikt i denne omfangsrike næringen på Vestlandet. Hva mener aktørene er viktig for at Vestlandet kan utvikle seg i riktig retning i neste Stortingsperiode  - eller hele neste NTP periode?

Derfor inviterer vi til dialogmøte der du får anledning til å bidra med dine innspill.
I tillegg til stortingskandidatene fra de ulike partiene, deltar også representanter fra NHO Transport, NHO Logistikk og Transport og NHO Vestlandet på møtet.

Meld deg på i dag - vel møtt!