NHO

Innhold

Medlemsmøte, Arrangement, NHO Kurs, Medlemsmøte, Webinar

Valgmøte om bilens rolle samfunnet

På din datamaskin - påmelding kreves Gratis

NHO Vestlandet inviterer til valgmøte om bilens rolle i samfunnet vårt.  Har vi den nødvendige kompetansen for å holde tritt med den teknologiske utviklingen? Og hvilke avgifter kan vi forvente på elbiler i kommende stortingsperiode?

Sammen med våre medlemsbedrifter ønsker vi å gi nye stortingspolitikere innsikt i næringslivet på Vestlandet. Derfor inviterer vi til dialogmøte der bedriftene presenterer de mest aktuelle problemstillingene for sin bedrift og bransje. I tillegg til stortingskandidatene fra de ulike partiene, deltar også representanter fra landsforeningen, NHO Vestlandet og de inviterte bedriftene på møtene.  

I dette møtet vil vi særlig ha fokus på bilens rolle i samfunnet.  Vi stiller spørsmålstegn ved om vi har den nødvendige kompetansen i bedriftene for å holde tritt med den teknolgiske utviklingen. Hva gjør elektrifiseringen med behovet for kompetansen?

Og i kommende stortingsperiode, hva kan vi vente oss av moms og avgift på el-biler?
Vi tar diskusjonen.Program:
Kl. 10.00: Velkommen til dialog
Kl. 10.05: Bedriftene presenterer sine utfordringer og muligheter. 
Kl. 10.40: Bransjeforeningen Norges Bilbransjeforbund presenterer sentrale saker for valgkampen
Kl. 11.00: Digital pause
Kl. 11.05: Politikerne kommenerer innleggene og stiller spørsmål til bedriftslederne og landsforeningen
Kl. 11:35 Avsluttning og oppsummering