Arrangement, NHO Vestlandet, Proffentlig

Helseinnovasjonskonferansen

2. feb 2022 til 3. feb 2022
550,-

Foto:

Ein digital møteplass for helsesektor, næringsliv, akademia, kapitalmiljø og gründerar.

Velkommen til to halve dagar med digital minigling,  fagleg påfyll om verdiskaping og innovasjon i helsesektoren, inspirasjon til offentleg - privat samarbeid, og nettverksbygging på tvers av bransjar. 

Få med deg:

  • Nettverksbygging
  • Spennande foredrag
  • Relevante paneldebattar
  • Innovative bedrifter på stand