Arrangement

"Bærekraft: fra begrep til grep"

19. okt 2022 til 30. nov 2022
Gratis!

Er du nysgjerrig på hva bærekraft helt konkret betyr for deg som jobber i en liten eller mellomstor bedrift, og hvilke muligheter bærekraftig omstilling gir for norsk næringsliv? UN Global Compact Norge, Sparebanken Vest og NHO Vestlandet inviterer til tre frokostseminarer i Bergen som tar bærekraft fra svevende ord til konkret handling.

Små og mellomstore bedrifter utgjør 99% av alle bedrifter i Norge. Det er derfor helt essensielt å involvere dem i omstillingen dersom Norge skal nå sine klimamål. Bærekraft: fra begrep til grep setter fokus på forankring av bærekraft i virksomheter, rapportering og kommende krav for leverandører, og ikke minst alle forretningsmulighetene som bærekraftig satsing innebærer. 

Meld deg og din bedrift på i dag – helt gratis!

Opptak fra første webinar kan du se her: