Digitalt møte om ny Nasjonal Transportplan: Samferdselsprosjekter i Vestland

27. mar 2023, kl. 08.30–10.00
Påmelding

NHO Vestlandet og Bergen Næringsråd vil invitere alle våre medlemsbedrifter til digitalt møte om samferdsel mandag 27. mars klokken 0830-1030.

Arbeidet med ny Nasjonal Transportplan er startet og både NHO og Bergen Næringsråd skal komme med sine innspill til Regjeringen og Stortinget om hvilke prosjekter som bør prioriteres.

I den anledning har vi invitert pådriverselskap til å fortelle om betydningen av samferdselsprosjekter de arbeider for i Vestland slik at våre medlemsbedrifter skal få større kjennskap til disse. I tillegg blir det innlegg av representanter for NHO Vestlandet, Bergen Næringsråd og LO Vestland.

Meld deg på ved å klikke her!

Når du melder deg på vil du få en bekreftelse på epost med lenke til møtet i Teams og kalenderinvitasjon.