Arrangement, Arrangementer, Offentlig sektor og næringslivet

Leverandørkonferanse Vestland

21. feb 2023, kl. 09.30–15.30 Grand Hotel Terminus Bergen
Påmeldingsfrist 17.februar 2023

Leverandørkonferanse for bygg, anlegg og entreprenør næringa i Vestland.

  • Kva er fylket sine målsettingar og korleis skal vi nå dei saman?
  • Kva kan bransjen levere, men som ikkje vert etterspurd?
  • Kva kjem av kommande entreprisar, inklusive større byggeprosjekt?

Desse spørsmåla skal vi til bunns i saman. Hald av tida til leverandørkonferanse for anleggsnæringa i Vestland for dialog, diskusjon, samhandling og informasjonsutveksling mellom fylkeskommunen og bransjen.