NHO

Innhold

Årskonferanse 2019: Vi og Verden

  • 11. apr 2019Kl. 10:00–16:30
  • Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen
  • Gratis med et no-show gebyr på kr. 690,-
  • Påmeldingsfrist 9. april 2019

NHO Vestlandet ønsker velkommen til årskonferanse 2019; Vi og Verden

#005

Bakgrunn for årets tema:

Norge har aldri vært mer sammenvevd med verden enn vi er i dag. Verdens utfordringer er derfor våre utfordringer.

Globale trender påvirker det norske samfunnet og bedriftenes fremtidige livsgrunnlag her hjemme og ute i verden.

Handel med andre land har dannet grunnlag for vår velferd, og Norge er helt avhengig av stabile avtaler og felles internasjonale spilleregler.

Programmet for konferansen har tre deler:
Kl. 09:30 - 10:00: Registrering
Kl. 10:00 - 11:30 Del 1: Vi og verden
Kl. 11:30 - 12:30: Lunsj
Kl. 12:30 - 14:00: Del 2: Utfordringer, trusler og muligheter
Kl. 14:00 - 14:30: Pause
Kl. 14:30 - 16:00: Del 3: Næringslivet må gripe mulighetene og potensiale
Kl. 16:00 - 16:30: Avlsutning