NHO

Innhold

By og land, hand i hand?

NHO Vestlandet inviterer til samtale om hvordan vi i Vestland sammen skal forvalte våre felles ressurser, for å legge til rette for verdier og arbeidsplasser for framtida.

Print

På Vestlandet, og i resten av landet, har det lenge pågått en debatt om hvordan vi skal ta gode valg for framtida, og best mulig legge til rette for en god framtid i by og bygd – samtidig som vi bidrar til en klode som våre barn og barnebarn skal arve og en bærekraftig velferdsstat. Noen av disse debattene har den siste tida blitt preget av avstand og sterke ord, og ofte forsvinner de gode samtalene i krasse overskrifter 

Vi i NHO Vestlandet tror at vi som samfunnsaktører, enten vi er bedriftsledere, ansatte, politikere, organisasjoner og eller andre som kjemper for det de tror på, ønsker seg det aller beste for regionen vår og kommende generasjoner.  

Derfor tror vi de beste løsningene kommer om vi setter oss ned og snakker sammen, nettopp fordi vi vet at vi  jobbe på/i lag om vi skal få til det beste for den regionen vi alle hører til i. 

NHO Vestlandet har derfor gleden av å invitere til en dilemmasamtale om by og land!

Målet med dette møtet er å legge til rette for gode samtaler. Og, kanskje bidra til en større forståelse for vanskelige spørsmål for de vi ikke snakker med til daglig. 

NHOs president Arvid Moss vil være til stede og lede møtet, og fortelle om NHOs veikart arbeid for fremtidens næringsliv, som er veldig aktuelt for vår region. 

Vi håper å se deg der og ønsker gjerne en bindende påmelding, siden det er viktig for oss å legge til rette for en så god samtale som mulig for deltagerne. 

Vennlig hilsen Arvid Moss og regiondirektør Grete Karin Berg

 

Se NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid forklare konseptet og les mer her. 

 

Praktisk info:

Dato: 13. mars
Sted: Comfort Victoria Hotel Florø

Lunsj kl. 11.00
Programstart kl. 12.00
Programslutt kl. 14.00

 

Kontakt politisk rådgiver Magnus B. Nygaard for mer informasjon og påmelding