NHO

Innhold

NHO Kurs: Sykefravær fra A til Å

 • 31. mar 2020Kl. 10:00–16:00
 • NHO Vestlandet, Bergen Nordre Nøstekaien 1
 • NHO medl kr 3400 Ikke NHO medl kr 6500 (Priser eks mva)

Kurset gir deg som arbeidsgiver god innføring i ditt ansvar med oppfølging av sykemeldte og spørsmål knyttet til sykepenger.

På kurset skal vi belyse disse temaene:
 • Vilkår for rett på sykepenger
  • Opptjeningstid
  • Arbeidsuførhet
  • Opphold i Norge eller utlandet
 • Oppfølging av sykemeldte
  • Individuell oppfølgingsplan
  • Dialogmøter
  • Tilretteleggingsplikt
  • Medvirkningsplikt
 • Sykepengegrunnlag og antall sykepengedager
 • Beregning av arbeidsgiverperioden
 • Sykepenger ifbm permisjon
 • Feriepenger av sykepenger
 • Tilskudd til arbeidsreiser
 • Søknad om dekning fra trygden ved risiko for særlig stort sykefravær
 • Egenmelding og egenerklæring
 • Stønad ved barn eller barnepassers sykdom

Kursleder:
Nina C. Tennebekk | Advokat | NHO Vestlandet

 

Praktisk og betingelser:
 • Deltageravgiften inkluderer servering og kursbevis på forespørsel
 • Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte
 • Ved avmelding senere enn 5 dager før kursstart belastes full deltakeravgift
 • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs
Kontakt:

Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: