NHO

Innhold

Partssamarbeid lønner seg!

  • 21. mar 2019Kl. 10:00–12:00
  • NHO Vestlandet Nordre Nøstekaien 1, 5011 Bergen
  • Ingen deltakeravgift
  • Påmeldingsfrist 08.05.2019

LO Hordaland og NHO Vestlandet inviterer ledere, HR ansvarlige og tillitsvalgte i din bedrift til et informasjonsmøte om hvordan ledere, tillitsvalgte og ansatte gjennom partssamarbeid i bedriften kan oppnå økt produktivitet, lønnsomhet og omstillingsevne.

#005

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) er en ordning etablert av LO og NHO, og en svært nyttig medlemsfordel for bedrifter med tariffavtale som jobber med å styrke partssamarbeidet og med bedriftsutvikling. Her er det mulig å søke støtte til ulike utviklingsprosjekter for bedrifter. Sjekk ut www.fellestiltak.no.

 

Eksempler fra andre bedrifter som ved hjelp fra HF har utviklet gode samarbeidsrelasjoner mellom ansatte og ledere rapporterer om følgende resultater:

  • Mer effektiv produksjon
  • Et arbeidsmiljø vi ønsker å tilhøre
  • Økt nytenkning og endringskapasitet
  • Bedre bruk av tid
  • Raskere leveranser til kundene

Program

- Velkommen ved Roger Pilskog (LO) og Tom Knudsen (NHO)
- Informasjon fra HF – Hovedorganisasjonenes Fellestiltak 
  v/Anja Kildal Gabrielsen og Marit Heimdal
- Bedriftseksempler
- Lunsj og mingling

Vel møtt!