NHO

Innhold

Valmøte 2019 - Olje- og gassnæringa

NHO Vestlandet inviterar til valmøte om olje- og gassnæringa i forkant av lokalvalet 2019. Saman med våre medlemsbedriftar ynskjer me å gje regionale og lokale politikere innsikt i næringslivet på Vestlandet og synliggjere kva for utfordringer og moglegheiter regionen vår har.

På jobb i Nordsjøen

Foto: Tom Haga/Norsk olje og gass

NHO Vestlandet inviterar til valmøte om olje- og gassnæringa på Vestlandet.
Saman med våre medlemsbedriftar ynskjer me å gje regionale og lokale politikere innsikt i næringslivet på Vestlandet og synliggjere kva for utfordringer og moglegheiter regionen vår har. 

Program:
Kl. 11.30: Lunsj
Kl. 12.00: Åpning og velkommen
KL. 12.10: INC-Gruppen , Equinor ,Westcon yards og Hub for Ocean presenterar bedriften og bransjen utfordringar  og moglegheitar. 
Kl. 13.10: Landsforeninga Norsk olje og gass presenterar bransjen sine utfordringar
Kl. 13.30: Pause
Kl. 13.45: Politikarene kommenerer innlegga og stillespørsmål til bedriftsleiarene.
Kl. 14:45 Avsluttning og oppsummering

NB: Me tar forbehold om eventuelle endringar i programmet.

 

For spørsmål om arrangementet kontakt politisk rådgjevar Magnus Brekke Nygaard.

 

Dette møtet er ein del av ei møteserie i perioda frå 8. august til 28. august i hele Vestland, med fokus på dei sentrale næringane i regionen.  Det sendast ut invitasjon til kvart av tema-møtene.  Oversikt over alle møta finn du på vår nettstad.