NHO

Innhold

Vest i Øst 2019

  • 8. jan 2019
  • Arrangementet er gratis, men har begrenset med plasser.
  • Påmeldingsfrist 4. januar

Tirsdag 8. januar setter vi fokus på Vestlandets naturgitte fortrinn. Hvordan kan vi best ivareta og utvikle dem? Meld deg på i dag.

Vest i Øst illustrasjon

Vest i Øst er møteplassen for næringslivet på Vestlandet.
Her møtes beslutningstakere fra Storting, fylker, kommune og næringsliv til debatt og diskusjon om Vestlandets fremtid og hvordan vi best forvalter våre konkurransefortrinn - både nasjonalt og internasjonalt.

Tirsdag 8. januar på Næringslivets Hus i Oslo - fra kl. 15:00

 
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner Vest i Øst og setter det overordnede perspektivet på hvilke naturgitte forutsetninger Vestlandet har.  Fylkesordførerne fra både Sogn og Fjordane og Hordaland setter det regionale perspektivet.  Bedrifter fra hele Vestlandet beskriver hvilke muligheter som ligger i markedsadgang, blått taktskifte, omstilling fra oljeeventyr til grønn energi og hvordan vi best kan utnytte våre regionale fortrinn.