-Heller strengt enn stengt

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

-Flere av bedriftene på Vestlandet mangler nå sentral kompetanse og arbeidskraft, derfor er vi glad for en søknadsbasert ordning som gjør det mulig for næringslivet på Vestlandet å unngå produksjonsstopp velkommen.

Det sier regiondirektør i NHO Vestlandet Grete Karin Berg etter dagens melding fra regjeringen om at grense-stengingen videreføres.

Et fortsatt innreiseforbud betyr alvorlige konsekvenser for næringslivet i regionen.
- Bedriftene i Vestland melder om utfordringer med å få tilgang til nødvendig servicepersonell og at det er utfordringer knyttet til gjennomføring av vaktskifter.
Konsekvensene kan for flere bedrifter bety stengt produksjon, permitterte ansatte og tap av kontrakter. Dette gjelder både for industrien og oljenæringen, men de siste dagene viser at også byggenæringen vil få en krevende periode framover.
Fram til nå har bedrifter som er rammet av innereiseforbudet,  fått driften til å fungere med å endre arbeidstidsordninger og utsatt vedlikehold for eksempel.
- Dette går jo for en kortere periode, men når vi nå vet at dette blir et regime som varer til slutten av denne måneden er det viktig å finne ordninger som gjør at vi klarer å opprettholde rasjonell drift, mener Berg.

-Heller strengt enn stengt
I NHOs medlemsundersøkelse fra 9. februar rapporterer 55 prosent av de spurte bedriftene at de opplever lavere etterspørsel eller ordretilgang de siste fire ukene. Av disse melder hele 27 prosent av omsetningssvikten er på inntil 25 prosent.
- Dette bilde forteller at situasjonen vi er nå, med innreiseforbud, nasjonale og regionale tiltak, kan gi langvarige skadevirkninger, påpeker Berg.
En lengre periode med stengte grenser kan derfor betyr ytterlige skade på næringslivet på Vestlandet, og også redusert konkurransekraft. 

Det er alle grunn til å ta utviklingen med det muterte viruset på høyeste alvor. 
NHO har full tillit til at myndighetene gjør riktige vurderinger gjennom å være ytterst varsomme med å åpne for innreise.
- Det er bedre for næringslivet at regime er strengt enn at alt er helt stengt, mener Berg.
NHO ønsker ikke utstrakt bruk av dispensasjoner, men fornuftige unntak og trygge generelle regler.

I NHO har vi ikke spisskompetanse på smitteverntiltak, men gjennom dialogen med medlemmene har vi har spisset kompetanse på hvilke konsekvenser tiltakene har for norsk næringsliv, sier Berg.
Vi opplever mange spørsmål fra medlemsbedrifter på hvordan de skal håndtere innreiseforbudet, sier Berg.  NHO har derfor overfor regjeringen påpekt at det bør åpnes gradvis for arbeidsinnvandring fra EØS-land med et mer vanntett regime for karantene og testing.
I dialog med regjeringen har NHO spilt inn konkrete forslag til hvordan bedriftene kan ta et større ansvar, også utenfor arbeidstid.

Også bedrifter trenger spesialkompetanse
Ved en søknadsbasert ordning med tydelig kriterier og retningslinjer vil næringslivet kunne få nødvendige vareleveranser, samtidig som andre viktige funksjoner i mindre grad blir skadelidende. 
Det kan for enkelte bedrifter gjøre at man unngår produksjonsstopp.
For andre deler av næringslivet vil dagens forlengelse kunne bety stopp eller utsettelser i produksjonen.


En slik gradvis gjennomgang av næringskritiske funksjoner og med god kontroll på test- og karanteneregime må næringslivet får dette til å fungere også framover.
- Det er et stort ansvar som nå hviler på næringslivet.  Det er jeg trygg på at virksomheter på Vestlandet klarer i å ivareta på en god måte, avslutter Berg.