NHO

Innhold

-Ikke overraskende, men som fryktet

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

-Utviklingen vi nå ser er ikke overraskende, men det vi fryktet kunne skje. Dette viser hvilken utfordrende situasjon næringslivet står i, sier regiondirektør Grete Karin Berg.

Tall fra NAV Vestland viser at det ved utgangen av september er en arbeidsledighet i fylke på 3,6 prosent.
Tallet på helt eller delvis ledige har nesten doblet seg siste måned.

- Dette er en fryktet utvikling. En del av disse 14.000 som nå er registrert som ledige er permittert per dags dato, er vi redd for at mange av virksomhetene er nødt til å gå til skritt med oppsigelser, sier Berg.

I vår siste medlemsundersøkelse svarer hele 12 prosent av de spurte at de har gjennomført oppsigelser. Det er en økning på 3 prosent fra samme undersøkelse i august. I tillegg ser vi at 18 prosent av medlemsbedriftene våre har planer om oppsigelser. Dette tallet har lagt stabilt mellom 15 -20 prosent siden mars.
At permitteringsperioden økte til 52 uker har nok forhindret en del oppsigelser. Likevel ser vi nå at andelen bedrifter som nå melder om likviditetsproblemer og som frykter konkurs fortsatt er stabil.
- Dette viser at situasjonen fortsatt er krevende for svært mange næringer, mener Berg.

I vår region vet vi at situasjonen i reiselivet er særlig krevende. Mange av reiselivsbedriftene har hatt en relativt god aktivitet gjennom sommeren med norske turister.GKM .jpg
Nå uteblir både norske og utenlandske turister, samtidig som kurs- og konferansemarkedet er borte.
Vi ser med bekymring på den utviklingen som kan komme i denne delen av næringslivet, sier hun.

- Dette slår kraftig ut. Når vi ser ledighetstallene så er jeg redd for at en forbedring i situasjonen foreløpig er satt på vent. Vi kan slå fast at krisen ikke er over, og at den trolig vil være med oss i lang tid framover, avslutter Berg.

Pressemelding fra NAV Vestland
Nøkkeltall for norsk næringsliv


Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: