NHO

Innhold

107 nye studieplasser til fagskolen

Nyhet, Fagartikkel, NHO Vestlandet

Publisert

610262562

Illustrasjonsfoto

Fagskoler over hele landet får midler til å opprette nye studieplasser allerede til høsten. Det er bevilget midler til 107 nye studieplasser for fagskolen på Vestlandet.

Omstillingen i Norge kommer som følge av både klimaomstilling, digitalisering, men også som en direkte følge av Covid-19.
I forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 foreslo regjeringen å bevilge midler til 1 000 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. Fylkeskommunene ble bedt om å melde inn hvor det var behov for nye fagskoleplasser og hvor mange de hadde kapasitet til å oppskalere.
- Jeg håper både unge fulltidsstudenter og eldre arbeidstakere benytter seg av det gode fagskoletilbudet vi har fra høsten av, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

NHOs medlemsbedrifter melder om et stort behov ny kompetanse. Mange virksomheter jobber i disse dager intenst med å opprettholde arbeidsplasser og verdiskaping. Behovet for arbeidstakere med utdanning fra fagskole er særlig stort. Næringslivet trenger praktisk rettede utdanninger slik fagskolene tilbyr.
For mange vil utdanning ved en fagskole ta kortere tid og for mange være mer relevant enn for eksempel en utdanning ved høyskole eller universitet.

I løpet av kort tid har fylkeskommunen sammen med fagskolen og partene i arbeidslivet regionalt, funnet frem til tilbud som arbeidslivet har behov for, og som fagskolene har kapasitet til å oppskalere. For NHO er det gledelig at Stortinget og Vestland Fylkeskommune har lyttet til næringslivets innspill og bevilget midler til studieplasser i fagskolene.
I Vestland er plassene fordelt med 77 til tekniske fag (robotteknologi og digital produksjon i industrien, bygg, og automatisering) i tillegg til 30 plasser innenfor helse, oppvekst- og sosialfag.

De nye plassene er tilgjengelig i Samordnet opptak med fortløpende inntak.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: