NHO

Innhold

Årskonferanse 11. april

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

ÅK Vestlandet

Vi ønsker velkommen til NHO Vestlandet sin årskonferanse 2019. Tema er Vi og verden, med fokus på verdien av handel og betydningen av eksport som grunnlag for velferdssamfunnet. Gjennom eksporten fra vår region, bidrar bedriftene på Vestlandet til samfunnsbyggingen i hele landet.

Torsdag 11. april inviterer NHO Vestlandet til årskonferanse i Bergen.

Norge har lange og stolte handelstradisjoner. 
Handelen har lagt grunnlaget for vårt velferdssamfunn.
På Vestlandet har vi koblet naturressurser med klokskap, teknologi og kompetanse på tvers av næringer, og over tid bygget et sterkt og omstillingsdyktig næringsliv-

Verdien av eksport fra Vestlandet er enorm.  Vi skal synliggjøre hvor viktig og avhengig vår region er av handel med omverden.  Bedriftene på Vestlandet er betydelige aktører i internasjonal handel. 

Vårt arbeidsliv er preget av høy tillit og samarbeid.  Økte spenninger, proteksjonisme og større ulikhet skaper usikkerhet om fremtiden.  Vi som verdensborgere merker konsekvensene av de globale utfordringene i våre liv. 

Vi har aldri vært så sammenvevd mer verden som nå.
Verdens utfordringer er våre utfordringer.  Men mulighetene for oss på Vestlandet er også store.

På årskonferansen 11. april skal vi synliggjøre at det er bedriftene som har mange av løsningene på verdens store globale utfordringer.  Løsningene skal grunnlag for mange nye arbeidsplasser både lokalt og globalt.  Vi må samarbeide mer – ikke mindre. 

Derfor tittelen "Vi og Verden".

Gå ikke glipp av årets møteplass for bedrifter, politikere og næringsaktører på Vestlandet.
Konferansen arrangeres på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen torsdag 11. april 2019 fra kl. 10:00

Påmelding til konferansen her