NHO

Innhold

Årskonferansen i Sogndal avlyses

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

I lys av de nye smitteverntiltakene som påvirker hele landet med virking fra i dag mandag 4. januar, har NHO derfor besluttet at Årskonferansen 2021 avlyses.


Den digitale sendingen fra Oslo (som var første del av programmet for konferansen i Sogndal) sendes som planlagt.  Du finner link til denne på nettsiden vår; nho.no på torsdag fra kl. 10.
Beslutningen om å avlyse er tatt etter en vurdering av risiko for å smitte i en fase hvor smittetrenden i Norge er økende, hvor regjeringen har redusert antall deltakere på arrangement til ti, det er gitt oppfordring om hjemmekontor for alle som kan ha det og det er oppfordret til å unngå unødvendige reiser.

I sum betyr dette at NHO Vestlandets planlagte arrangement torsdag 7. januar i Sogndal dessverre er avlyst.

Vi beklager at arrangementet avslyses, men vurderer at dette er det eneste riktige å gjøre i den nasjonale dugangen som vi nå alle deltar i.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer.