NHO

Innhold

Austevoll befester fjerdeplassen i årets Kommune-NM

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Austevoll

Austevollskjærgården er et nydelig skue. Foto av Rune Haugseng på Unsplash

Austevoll kaprer fjerde plassen i Kommune-NM for tredje år på rad. Øykommunen er fylkesvinner i Vestland.

Austevoll har vært i toppsjiktet i Kommune-NM i flere år og for tredje år på rad kaprer de fjerdeplassen i kåringen, kun forbigått av Sola, Bærum og Oslo. Kommunen er dermed også fylkesvinner i Vestland. Austevoll har hatt fremgang den siste syvårsperioden, med gradvis høyere inntektsnivå, økning i andel med fagprøve og økende kommuneinntekter. Kommunen har førsteplassen i kategorien næringsliv på grunn av høy andel privat sysselsetting og kommunale kjøp av private tjenester

På regionalt nivå ligger Vestland som nummer 5 på fylkeslisten, før Vestfold og Telemark og etter Trøndelag. Vestland gjør det best innenfor arbeidsmarked (3. plass), og næringsliv og kompetanse (4. plass), men rangerer lavere innenfor demografi og kommuneøkonomi. Vestland har høyere privat sysselsetting og offentlige kjøp av private tjenester enn fylkesgjennomsnittet. Det er den lave uføreandelen som bidrar til å trekke opp fylket innenfor kategorien arbeidsmarked. Arbeidsstyrken er yngre enn fylkesgjennomsnittet, men syv år med netto utflytting trekker ned.

Vestlandet har tre kommuner på topp 20-lista i år, Austevoll, Bergen og Sogndal. Og 20 av i alt 43 kommuner befinner seg på topp 100-lista.

Positiv kompetanseutvikling

Kommune-NM viser at andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev har økt i alle landets fylker, og at fremgangen har vært størst i distriktene. Vestland har en positiv utvikling på kompetanseområde, men ligger likevel lavere enn gjennomsnittet blant fylkene. Andel sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev har derimot økt mer enn gjennomsnittet blant fylkene.

- Økt kompetanse vil hjelpe omstillingen til en mer digital og grønnere fremtid. Høyere kompetanse styrker mulighetene for innovasjon og dermed mer effektiv utnyttelse av ressursene. Fortsatt kompetansebygging vil bidra til konkurransedyktige bedrifter og trygge arbeidsplasser fremover, fortsetter Berg.

Demografi en utfordring

Befolkningen i Norge blir eldre. På landsbasis tilsvarer antall personer over 80 år nå nær sju prosent av antall personer i arbeidsfør alder. Denne andelen vil øke fremover. I over 100 kommuner vil antallet over 80 år i 2040 tilsvare mer enn 20 prosent av den arbeidsføre befolkningen. Vestland fylke har hatt negativ netto innflytting de siste syv årene. Befolkningsveksten er også lavere enn gjennomsnittet blant fylkene. Likevel er andelen unge i forhold til endre i arbeidsstyrken fremdeles relativt høy.

- Vestland er helt avhengige av næringsvennlige kommuner for at vi fortsatt skal kunne skape vekst og utvikling i regionen vår. Fordi det er bedriftene som gir lys og liv til by og bygd, avslutter Berg.

Om kommune-NM

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner. Kommune-NM 2020 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker. Årets kåring baseres på tall for 2019, Kommune-NM omfatter også tidsserier tilbake til 2013, slik at det er mulig å analysere utvikling over tid på de ulike områdene.  

Alle tallene fra Kommune-NM finner dere her: http://kommunenm.nho.no/

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: