NHO

Innhold

Benkemøte om skatt, anbud og kompetanse

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Styret i NHO Vestlandet på Stortingset

Styret i NHO Vestlandet Foto: Ann-Kristin Kristoffersen/NHO Vestlandet

Et innholdsrikt og nyttig møte mellom stortingsrepresentanter fra Sogn og Fjordane og Hordaland og styret i NHO Vestlandet med fokus på relevante saker for næringslivet i vår region.

-Bedriftene på Vestlandet forteller om at det er store utfordringer knyttet til å finansiere utbyggingsprosjekt som blant annet Sotrasambandet.  Når anbudene blir så store som 17 milliarder kroner blir det vanskelig for norske entreprenørselskap å delta i arbeidet.

- Her trenger vi gode insentiver som legger til rette for norske aktører.
Det er utfordrende for det norske næringslivet at det er hull i virkemiddelapparatet på dette punktet. 
Vår oppfordring er at myndighetene innenfor dagens regelverk benytter forskjellige tilbakebetalingsprofiler, og legger godt til rette slik at norske aktører kan delta i prosessen.
NHO Vestlandet mener det er viktig for regionen at Sotrasambandet skaper lokale arbeidsplasser og sikrer norsk kompetanse, sa Knut Arild Flatjord fra GK Inneklima. Fra venstre: Knut Arid Flatjord fra GK Inneklima, Linda Hovland fra Framtidsfylke, Ove Kjøllesdal fra Eid Elektro og Bente Valland fra Rema Distribusjon Vest.
Foto: Ann-Kristin Kristoffersen/NHO Vestlandet

I møtet var det er bred enighet blant stortingspolitikerne fra begge fylker om at kontraktsformene må være slik at norsk industri kan delta i anbudene. 

Kompetansebehov
Årets kompetansebarometer viser at 6 av 10 av bedriftene på Vestlandet mangler kompetanse i sin virksomhet.
Dette viser at vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok på den kompetansen som næringslivet har behov for, sa Linda Hovland fra Framtidsfylke som presenterte funnene fra årets Kompetansebarometer for Stortingsrepresentantene.

 

Etter lyser beslutning på karbonfangst og lagring
NHO fornøyd med statsbudsjettet for 2020 og mener dette er et budsjett som ruster Norge for fremtiden.  Likevel må vi kunne at vi er skuffet over at det ikke er gjort endelig investeringsbeslutning for prosjektet i statsbudsjettet, sa styreleder i NHO Vestlandet Bjarte Hordnes. 

Klart nei til grunnrente havbruk

-Framstillingen om at havbruksnæringen ikke betaler skatt er feil.  Lakseoppdretterne betaler like mye skatt som alle andre bedrifter.  I tillegg investerer bedriftene i lokalmiljøet og skaper arbeidsplasser i distriktene.  I Bremnes Seashore har vi 450 personer i arbeid.  Uten investeringsvilje og evne hadde ikke det vært mulig å skape disse arbeidsplassene.
Vi må være forsiktige slik at forholdene for bransjen blir så vanskelig at all aktivitet og kompetanse forsvinner ut av Norge, sa Olav Svendsen i Bremnes Seashore.

Skal vi innføre en ekstraskatt på et havbruksanlegg som midlertidig bruker en plass i sjøen, når konkurrentene befinner seg på land eller i utlandet?  Her bør svaret være et klart og tydelig nei, var meldingen fra NHO Vestlandets styre. 
Olav Svendsen fra Bremnes Seashore
Foto: Ann-Kristin Kristoffersen/NHO Vestlandet

Politikerne på sin side kvitterte ut med positive tilbakemeldinger, men samtidig klare forventinger om at næringslivet på Vestlandet må kjenne sin besøkelsestid og være mer på offensiven.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: