NHO

Innhold

Bestillerkompetansen må bli bedre

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Arnt Morten Skei fra Toma

Arnt Morten Skei fra Toma

En gammeldags holdning til bestillerkompetansen er en stor utfordring for næringslivet. Still krav og tør å tenke nytt er næringslivets oppfordring.

Da NHO Service og Handel sine medlemsbedrifter møtte politikerne til valgmøte, ble utfordringen og mulighetene som kom opp raskt til en diskusjon om holdninger.
Bedriftenes oppfordring til politikerne er klar; tenkt nytt og våg å stille krav til oss.

-      Mange politikere har for eksempel et foreldet syn på hjemmetjenester, sa administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn.
Med gode eksempler og illustrasjoner vektla hun i sitt innlegg av næringslivet er mye mer enn industri og de tradisjonelle servicebedriftene.
Utfordringen til dere politikere er at dere må tørre å tenke annerledes, sa Kaltenborn.

Pris og kompetanse sentralt
Randi Marie Sjøholt fra Bedriftshelse1 i Førde, skisserte utfordringene tydelig.
At prisen på tjenester presses til det ytterste er ikke hensiktsmessig for verken kunde eller oss som leverandør. I dag vektlegges prisen på en tjeneste i altfor stor grad, og hensynet til kvaliteten blir ikke godt nok ivaretatt, sa hun.
- Vi kunne unngått mange utfordringer med bedre kompetanse og tydeligere krav hos bestilleren.  Bestillerkompetansen er for dårlig både i det offentlige, men det gjelder også i private virksomheter, sier Sjøholt.
Hun oppfordrer politikerne til å ha vesentlig mer søkelys på kompetansen hos offentlige innkjøpere, og legge til rette for at anbudene kan gjøres regionale.
Dagens ordning stenger svært mange av de lokale aktørene utenfor, og overlater markedet til to eller tre store aktører.  Da forsvinner konkurransen, presiserer hun.

Næringslivet kan levere
Også Toma var opptatt av konkurranse og hvordan politikerne kan være med å tilrettelegge for økt nasjonal, men også internasjonal konkurranse.

Moms på kantineleveranser var eksempelet til Arnt-Morten Skei fra Toma, men fikk ikke entydige svar fra politiker-benken i møtet.
- Vi kan levere tjenester til både sykehus, private hjemmetjenester og flere andre områder der vi ser at etterspørselen etter tjenester vil øke i tiden framover etter hvert som vi blir flere eldre.  Det eneste som skal til er at myndighetene og politikerne legger til rette for at vi kan få jobbe smartere, mer effektivt og bærekraftig, sa Skei.

Bedriftenes innlegg og presentasjoner første også til en debatt blant politikerne om holdningen til svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Her var det bred politisk enighet om at holdningsarbeidet er sentralt og starter med hver enkelt forbruker.

Se presentasjonene fra Toma og Bedriftshelse1 her:
Valgmøte 200819 .pdf

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: