NHO

Innhold

Brytningstid i industrinæringen

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Valgmøte industri Stord

Engasjerte politikere i møte med industribedriftene. Foto: Magnus Brekke Nygaard / NHO Vestlandet

Aktiviteten i industrinæringene på Vestlandet har på ny tatt seg betydelig opp etter oljeprisfallet i 2014. Bransjen har vist seg tilpasningsdyktig og har komemt seg gjennom knekken. Nå ruster bransjen seg for fremtiden ved å søke flere ben og markeder å stå på for fremtiden.

Fredag 9. auugst var tre viktige aktører i industrien i Sunnhordland, nemlig Wärtsilä, Kverner og Leirvik AS, samlet for voksenopplæring med politikerne i Stord og i Vestland. Her ble det pekt på flere utfordringer vi som samfunn må løse dersom industrien skal kunne vokse, skape nye arbeidsplasser og ha mulighet for å utvikle seg.

Permitteringsregelverket og fleksibilitet

For det første er permitteringsregelverk en utfordring. Industribransjen er en bransje som er konjunktursensitiv og svinger etter det internasjonale markedets behov. Da trenger bedriftene fleksibilitet til å oppbemanne og nedbemanne etter behov. Dagens permitteringsregelverk gjør at verdifull kompetanse står i fare for å forsvinne ut av bedriften innen aktivitetene i bedriften forventes å tas opp igjen. Det var enighet blant politikerne i salen om at regelverket må tilpasset ulike bransjer og regioner sine særskilte behov.

Infrastruktur

At det videre kan være utfordrende å forflytte seg på Vestlandet er en kjent sak. For at landsdelen skal kunne være attraktiv i konkurranse med utlandet og andre landsdeler er vi nødt til å skape større bo- og arbeidsmarkeder. Dette gir også bedriftene økt tilgang til kompetent arbeidskraft og bedriftene får kortere vei til markedet.

- Det er viktig at vi så snart som mulig kommer i gang med byggingen av Hordfast, slik at vi endelig kan få en sammenhengende veiforbindelse mellom de to største byene på Vestlandet. Dette er vil hele landet tjene på, fremhever regiondirektør Tom Knudsen.

Kompetanse og lærlinger

For bedriftene er det også helt avgjørende å ha tilgang til høykompetent arbeidskraft. På Stord har man innført noe man kaller Stordmodellen hvor Høgskulen på Vestlandet, Fagskolen i Hordaland og industrivirksomhetene samarbeider om å utdanne praktiske ingeniører i regionen.

For yrkesutdanningen er det også helt nødvendig at lærlingene  gis opplæring i den nyeste teknolologien. Dette bil ikke bare skape mer kompetente yrkesfaglærte, men også være med på å øke attraktiviteten til yrkesfagene.

Til sist er  det også viktig at vi som samfunn, og ikke minst  politikerne er med på å framsnakke næringen slik at den blant annet blir sett på som en attraktiv vei inn i yrkeslivet. Vi er glade for at partiene lovet å være med oss på dette. 

 

Takk til Leirvik AS som var vertskap for samlingen.

 

Presentasjoner fra møtet:

Wärtsilä - ved Jane Jünger 

 

Kværner ved  Nils Askeland