Fagskoleutdanning i Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

836140256

Kvinnelig snekker

Det er gledelig å melde at HMS fagskolen nå tilbys i Vestland fylke. Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS området?

Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen. Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor om mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet, er sentrale temaer i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer.
Fagskoleutdanning Helse, Miljø og Sikkerhet er et praktisk og teoretisk fag, det er derfor en fordel at du har erfaring fra arbeidslivet.

Har du bestått videregående opplæring med studiekompetanse eller fagbrev er du kvalifisert for opptak.
Det gjøres også opptak på grunnlag av realkompetanse
AOF Vestlandet tilbyr fagskoleutdanning med oppstart tirsdag 22. september ( ikke i aug. som annonsert på hjemmesiden) .
Prisen kr 82 000,- fordelt på 4 semester. Utdanningen er godkjent for lån i Lånekassen.

Utdanningen er et deltidsstudie over 2 år og er tilpasset yrkesaktive med undervisning 5 kvelder i måneden (torsdager +) fra kl 17:00 – 21:00
Arbeidskrav til studentene:
Studiet er bygget opp rundt 5 emner som hver gir 60 studiepoeng. Hvert emne avsluttes med en eksamen som er en emneoppgave
skrevet individuelt eller i gruppe.
Vi har kontinuerlig opptak til vi har fylt 20 studieplasser.
Meld gjerne din interesse for utdanningen! Det kan få betydning for en eventuell finansiering fra Vestland fylke!
Mer informasjon om studiet se minibrosjyren i lenken over.