NHO

Innhold

Flere bedrifter i Vestland går til oppsigelser

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Odda

Odda i Hardanger. Hardanger er et av områdene i Vestland hvor flere bedrifter oppgir at de har sagt opp ansatte og hvor flere bedrifter vurderer å si opp ansatte. Foto: Magnus Brekke Nygaard.

- Selv om vi nå ser at færre bedrifter melder om likviditetsproblemer enn tidligere er det fremdeles en av fem bedrifter som vurderer at det er reell fare for å gå konkurs på grunn av koronakrisen, forteller regiondirektør Grete Karin Berg i NHO Vestlandet

Tallene fra NHOs 7. medlemsundersøkelse etter at koronakrisen traff norsk næringsliv ble offentliggjort i dag. Tallene for Vestland fylke viser en utflating i antall bedrifter som har likviditetsproblemer. Utflatingen skjer derimot på et skyhøyt nivå.

 

Krisepakkene har hatt effekt, men det er behov for justeringer

Utflatingen kan være et signal på at krisepakkene har gitt bedriftene et pusterom. Mange bedriftene sier også at de er fornøyde med regjeringens krisepakker, men det er behov for enkelte tilpasninger blant annet når det gjelder tilbakebetalingsperioden for garantilån. Og tilpasninger som gjør at kontantstøtteordningen treffer sesongbedrifter bedre.

 

En av fem bedrifter i Vestland planlegger oppsigelser

- Nå er vi umiddelbart bekymret for at flere bedrifter ser seg nødt til å gå til oppsigelse av sine ansatte, sier Grete Karin Berg.

Fem prosent av bedriftene i Vestland sier nå at de har gått til oppsigelser av ansatte. Høyest er tallene fra bedriftene i Nordfjord (8%) og Hardanger (7%). Ytterligere 18 prosent av bedriftene i Vestland har konkrete planer om å gå til oppsigelser. Her trekker Bergen og omland (22%), Nordhordland (22%), og Hardanger (21%) opp snittet.

 

Sterke motkonjunkturtiltak må igangsettes

De økonomiske framskrivningene fra NHO og Statistisk sentralbyrå viser at koronakrisens påvirkning på økonomien trolig vil bli langvarig. Trolig vil vi se et annet næringsliv i andre enden av krisen. NHO Vestlandet har gjennom krisen jobbet tett fylkeskommunen og vi har hatt god dialog med kommunene og Stortingsbenkene.

I nedgangstider er det vanlig at statene tar grep for å stimulere til ny vekst i økonomien. Norge har fra før av planer om en storstilt omstilling av økonomien for å få flere ben å stå på etterhvert som oljeaktiviteten i Nordsjøen avtar.

 • Nå er tiden inne for å virkelig komme i gang med større prosjekter innen havvind, karbonfangst- og lagring, elektrifisering og hydrogen. Vi må bruke krisen til å stå bedre rustet i andre enden, sier Berg.

Det mangler ikke på prosjekter å gå i gang med. Innen infrastruktur og vedlikehold har KS kartlagt at det finnes prosjekter i Vestland på vel 3 milliarder kroner. NHO Vestlandet har også pekt på konkrete prosjekter som kan fremskyndes i forbindelse med Nasjonal transportplan, blant annet Stad skipstunnel og E134 Vågsli-Røldal-Seljestad.

 

Hovedtall for Vestland
 • 80 prosent av bedriftene har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer
 • 64 prosent av bedriftene er rammet av forsinkelser eller kansellering av leveranser
 • 70 prosent av bedriftene har redusert omsetning
 • 5 prosent av bedriftene har gjennomført oppsigelser
 • 18 prosent av bedriftene har planer for oppsigelser
  • For bedrifter med mer enn 50 årsverk er tallet 25 prosent
 • 26 prosent av bedriftene har likviditetsproblemer
  • For bedrifter mellom 0 og 9 årsverk er tallet 31 prosent
 • 19 prosent av bedriftene i Vestland vurderer at det er reell fare for å gå konkurs

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: