God jul fra oss til deg

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Vi står foran nok en julehøytid som blir annerledes enn vi kunne forestille oss.

I NHO har vi brukt mye tid før jul på å sikre bedre kompensasjons- og lønnsstøtteordninger som er viktige for mange av våre medlemsbedrifter. Vår vurdering er at vi kan gå inn i juleferien med noe mer forutsigbarhet enn fryktet.

Året 2021 har heldigvis også gitt oss pauser fra pandemiens herjinger. 
I NHO Vestlandet ser vi tilbake på mange viktige samarbeid og ikke minst gode medlemsbesøk både i vår og i høst. Verdifulle møter med medlemsbedrifter i hele regionen som gjør oss i stand til å løfte fram beskrivelsene av utfordringene  og mulighetene ute hos virksomhetene. På den måten kan vi påvirke politikerne til å etablere tiltak og rammer som legger bedre til rette for dere

Det står stor respekt av deg som er næringslivsleder.
Som må omstille både ansatte og produksjon i grønnere retning.
Som gønner på med mål om å redusere klimautslipp.
Som kanskje må gjøre vurderinger om permitteringsvarsel eller lønnsstøtte kun dager før jul.
Som krummer nakken og går på til neste utfordring, selv om det er krevende tider.
Som utålmodig må se at det tar lenger tid å få levert varer og tjenester fra utlandet.
Som oppdaterer smittevernretninglinjene i bedriften raskere enn du rekker å trykke «publiser» på meldingen…

Det er dessverre for tidlig å snakke om friskmelding av 2022. 
Men vi håper vi alle går lysere og mer forutsigbare tider i møte og vi i NHO skal gjøre det vi kan for å støtte. 

En praktisk julegave til deg fra oss
I skrivende stund er det grunn til å være optimisitisk.
Vår region har til tross for stormkastene et robust og omstillingsdyktig næringsliv. Gode ordninger og sterk omstillingsevne gjør at vi vil kunne kunne sikre et bærekraftig næringsliv og leve gode liv også i fremtiden.  

På vei inn til noen rolige juledager vil vi gjerne gi deg en praktisk og hjelpende julegave.
Dette er et gratis mini-webinar om sykelønn med vår regionadvokat Nina Tennebekk, som gir deg en oversikt over de mest aktuelle problemstillingene knyttet til sykelønnsordningen.
Webinaret ligger tilgjengelig her ut året.

Vi håper alle på raskt friskmelding av 2022 og lysere tider! 
Vi ser frem til å treffes – særlig fysisk i året som kommer.

Ta vare på dere selv og de dere har rundt dere!
Med ønsker om en god jul og fredelig jul.

Fra oss i NHO Vestlandet