NHO

Innhold

Godt valg!

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

#205

Vestnorsk fjordlandskap Fotograf: Magnus Brekke Nygaard

De siste ukene har NHO Vestlandet reist Vestland rundt for å møte de politiske kandidatene som stiller til valg for å synliggjøre våre bedrifters muligheter og utfordringer.

Vi har vært i Sunnhordland og møtt industrinæringene, i Florø har vi møtt møte olje- og gassnæringene, i Måløy har vi lært mer om sjømatnæringen og i Sogndal har vi synliggjort reiselivsnæringen. I Bergen har vi truffet kraftbransjen, persontransportbransjen, service- og handelsnæringen og godstransportbransjen. Totalt har vi møtt over 115 politiske kandidater, og over 65 bedrifter og organisasjoner.

At politiske beslutninger får konsekvenser for næringslivet, er ingen hemmelighet. Vi i NHO er raskt på banen dersom konsekvensene blir negative for bedriftene våre. Men politikerne våre har også en rekke muligheter for å stimulere til økt konkurransekraft for åre bedrifter. NOx-fond-ordningen er et godt eksempel på dette. I stedet for at bedriftene kun skattlegges for NOx-utslipp, fører ordningen til at de som slipper ut er med på å betale for å stimulere til grønn innovasjon. Ordningen fører til ny teknologi og nye løsninger. Økte investeringer i samferdsel for å bygge større bo- og arbeidsmarkedsområder bidrar også til å styrke bedriftene. Bedriftene får da redusert sine kostnader for transport av varer, samtidig som de også får tilgang på et større lokalt arbeidsmarked å rekruttere nye medarbeidere fra.

Det som derimot også er viktig å kommunisere er at beslutninger bedriftene våre tar også får konsekvenser for by, bygd og Norge som land. Om investeringsbeslutninger blir satt på vent kan det få konsekvenser for hjørnesteinsbedriften sin konkurransekraft på sikt. Utflagging og hjemflagging påvirker antall arbeidsplasser og skatteinngang både lokalt og nasjonalt. Hvor bedriftene velger å etablere seg og hvilken tro de har på fremtidige investeringer er av stor betydning, også politisk.

Dersom vi skal skape en bedre forståelse for næringslivets samspill mot andre samfunnsområder er vi nødt til å skape treffpunkt mellom næring og beslutningstakere. Vi vil derfor fortsette å ta initiativ til å skape møteplasser mellom næringsliv og politikk i tiden som kommer.  Vi oppfordrer også våre kommende politikere selv til å invitere seg ut til bedriftene våre for å lære mer om disse.

Vi har i løpet av valgkampen naturligvis bare rukket over et lite utsnitt av alle de politikere som er engasjert på lister i by og bygd. Og selvsagt også bare en liten del av våre over 3200 medlemsbedrifter på Vestlandet. Så her er det ingen grunn til å ligge på latsiden, heller ikke etter 9. september.

Med ønsker om et riktig godt valg!

 

Les oppsummeringen av våre ulike valgmøter:

Valgmøte om energibransjen på Kokstad 8. august.

Valgmøte om industrinæringene i Stord 9. august

Valgmøte om transport og infrastruktur i Bergen 16. august

Valgmøte om service- og handelsnæringen i Bergen 20. august

Valgmøte om olje- og gassnæringen i Florø 21. august

Valgmøte om reiselivsnæringen i Sogndal 22. august

Valgmøte om sjømat- og havbruksnæringen på Raudeberg 28. august

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: