Gry Miriam Olsen tiltrer ikke stillingen som regiondirektør for Vestlandet i Næringslivets Hovedorganisasjon

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Gry Miriam Olsen er tilsatt som regiondirektør for Vestlandet i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) med tiltredelse 1. mars 2021. Etter en samlet vurdering har Gry Miriam Olsen valgt ikke å tiltre i stillingen.

Begrunnelsen for ikke å bli regiondirektør i NHO er fra Gry Miriam Olsens side hensynet til NHO og medlemsbedriftene.

NHO har akseptert at Olsen fratrer stillingen.

Det vil ikke bli gitt ytterligere kommentarer utover dette.