NHO

Innhold

Helene Frihammer ny regiondirektør

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Helen Frihammer er ny regiondirektør i NHO Vestlandet. Foto: Cecilie Bannow

NHO har ansatt Helene Frihammer (43) som ny regiondirektør for NHO Vestlandet. Hun kommer fra stillingen som nasjonal koordinator i Klimapartnere og har tidligere vært konsulent og prosjektleder i Capgemini med kunder innen olje og gass, reiseliv og finansnæringen.

-Vi er veldig stolt over denne ansettelsen og over å få Helene på laget. Hun har vært sentral i utvikling av partnerskap for grønn næringsutvikling nasjonalt og har et solid nettverk på Vestlandet innen næringsliv, politikk og organisasjonsliv. Vi har gjennomført en meget grundig og omfattende prosess og ser frem til Helene kan starte hos oss 1. august, sier områdedirektør Christian Chramer som er ansvarlig for NHOs ti regionkontor.


Helene Frihammer har bosted i Bergen og er oppvokst i Nordfjord. NHOs regionkontor for NHO Vestlandet har kontor i Bergen og i Florø med totalt åtte ansatte.
-Jeg har takket ja til jobben i NHO med stor glede. Å jobbe for økt verdiskaping, høyere omstillingsevne, styrket kompetanse og et grønnere næringsliv med gode eksportvilkår motiverer meg veldig Jeg ser frem til å bli enda bedre kjent med næringslivet i vår region og å jobbe for gode rammevilkår for jobb- og verdiskaping. Vestland har et enormt potensial. NHO har en sentral rolle i vår region og sammen med dyktige kolleger ved regionkontoret ser jeg frem til å utvikle denne rollen videre, sier Helene.

Styreleder Aina Berg har representert regionstyret i prosessen og har denne kommentaren til dagens ansettelse:
-Jeg har hatt gleden av å møte Helene i andre roller tidligere og er imponert over de resultatene som er levert. Gjennom rekrutteringsprosessen har vi sett hennes sterke engasjement for næringslivet og regionen. Vi får en regiondirektør som kjenner hele vår region godt og som vil kunne styrke NHO og næringslivet i hele Vestland. Jeg ser fram til godt samarbeid med Helene, sier regionstyreleder Aina Berg.

Regionkontoret ledes i dag av Grete Karin Berg som er fungerende regiondirektør. Hun vil stå i stillingen til Helene Frihammer kan tiltre i august og Grete Karin skal etter dette tilbake til en lederstilling i NHO som avdelingsdirektør i NHO sentralt.