Foto:

Høyere kostnader gir lavere aktivitet og inntjening for bedriftene

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Boliden Odda - illustrasjonsfoto. Foto:

Konsekvensene av høyere kostnader og salgspriser gir seg nå direkte utslag på driftsresultatet til bedriftene i Vestland. Hele 65 prosent av bedriftene forventer at prisnivået vil påvirke driftsresultatet i stor eller middels grad.

Det viser NHO sin medlemsundersøkelse i april.

90 prosent av bedriftene oppgir at bedriftens innkjøpspriser (inklusive energi) har endret seg siste tre måneder.  51 prosent oppgir at prisene har steget mye mer enn normalt, og 39 prosent oppgir at de har steget mer enn normalt.

Undersøkelsen avdekker også at endringer i innkjøpspriser, inkludert energi vil bety stor reduksjon for 26 prosent av de spurte, mens 39 prosent av de spurte vurderer at det vil bety middels reduksjon av driftsresultatet.  22 prosent av bedriftene i vår region oppgir også at aktiviteten i bedriften påvirkes negativt som en direkte konsekvens av knapphet på innsatsfaktorer.

- At 65 prosent av våre medlemmer vurderer at dette får direkte innvirkning på bunnlinjen gjør oss bekymret, sier regiondirektør Helene Frihammer.
Hun er bekymret for at lavere driftsresultat og større usikkerhet kan påvirke både investeringslysten og -evnen til bedriftene.  Vi trenger bedrifter med solid potensiale for vekst i vår region, mener Frihammer.

Det er bedrifter innenfor bygg og anleggsbransjen som sliter mest med økte utgifter.  Også hele transportnæringen og industrien sliter med økte kostnader og opplever flaskehalsproblemer i verdikjeden i etterkant av invasjonen av Ukraina, ifølge undersøkelsen.

På den ene siden påvirker det høye prisnivået på energi nå mange bedrifter til å vurdere tiltak som langsiktige avtaler på strøm, omlegging og etablering av alternativ energitilgang, med mulige positiv og stabiliserende effekt på lenger sikt. Hele 39 prosent av NHOs medlemmer i Vestland vurderer energieffektivisering som et aktuelt tiltak. På den andre mer side kan det høye prisnivået ende opp med å bety reduksjon av produksjon som definitivt ikke er ønskelig.