NHO

Innhold

Krasjkurs i utdanningsvalg

Nyhet, Fagartikkel, NHO Vestlandet

Publisert

#005

Illustrasjon

Du har hørt det før: Teknologi skal løse mange utfordringer og drive samfunnet fremover i årene som kommer. Derfor trenger vi at flere kvinner velger teknologifag. Det vil styrke både tilfanget og kvaliteten på teknologisk arbeidskraft. Gode råd fra foreldre er viktig for å nå dette målet.

Behovet for teknologer er stort, og fremdeles utgjør menn et stort flertall av de som velger teknologisk utdanning. Det vil NHO og NITO gjøre noe med. Vi vil også ha med oss den andre halvdelen av befolkningen.

Syv av ti foreldre sier de vet for lite om teknologiutdanning til å gi gode råd. Det viste en undersøkelse fra Kantar TNS for NHO i 2017. De spurte jenter i alderen 12-19, deres foresatte og karriereveiledere om teknologiutdanning og -jobber. Resultatene viser at mangel på informasjon er en viktig barriere for hvorfor ikke flere jenter velger en teknologiutdanning.

Ingen forventer at du skal ha oversikt over alle teknologiutdanningene. Men det kan være greit å vite at tekniske yrkesfag som elektro, bygg og teknikk og industriell produksjon er retninger som åpner mange dører. Fagbrev, fagskole, universitet og høyskole er noen veier videre. En ingeniør med fagbrev har en unik kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap, og er svært attraktiv på arbeidsmarkedet. På universiteter og høyskoler finnes det mange teknologi- og ingeniørutdanninger som en kan kvalifisere seg til. Alle skal ikke bli teknologer, men det skader ikke å ha døren åpen. Gjennom tekniske yrkesfag eller ved å ta realfag på videregående er man kvalifisert til å søke på høyere teknologisk utdanning.

NHOs kompetansebarometer for 2018 viser at medlemsbedriftene har størst behov for håndtverksfag, og ingeniørfag og tekniske fag. Innen yrkesfag er behovet størst for teknikk og industriell produksjon, tett etterfulgt av bygg- og anleggsteknikk og elektrofag. Av ingeniører er det størst behov for elektroingeniører, og ingeniører innen bygg, maskin og data. Fire av ti bedrifter må utsette eller kutte i planlagt virksomhet på grunn av mangel på kompetanse. Jobbmulighetene er gode og varierte for den som velger en teknologisk utdanning.

Den 13. november er NHO og NITO i Bergen med prosjektet "Jenter og teknologi". På arrangementet får jenter i 9. og 10. klasse lære mer om teknologiutdanning fra unge, kvinnelige rollemodeller. De får blant annet møte Nora, som tok ingeniørutdanning selv om hun hadde strevd med matten. De får også møte Karianne som jobber som flymekaniker og har gått elektro på videregående.

Vi spør deg pent: Hjelp oss med å forsterke budskapet. Ta praten med barnet ditt om tekniske yrkesfag, realfag og ingeniørutdanning. Ikke fordi alle skal bli teknologer, men fordi for mange ikke blir det på grunn av mangel på informasjon. Det kan du gjøre noe med.

Kronikken er signert regiondirektør i NHO Vestlandet Tom Knudsen og Regionsjef i NITO Stian Nyhus

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: