NHO

Innhold

Krevende situasjon for bedriftene

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

NHOs kompetansebarometer 2019

NHOs kompetansebarometer 2019

Manglende kompetanse er en stadig større utfordring for NHOs medlemsbedrifter. 6 av 10 bedrifter har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov.

-Dette er en krevende situasjon som det haster med å finne gode og stabile løsninger på, sier regiondirektør i NHO Vestlandet Tom Knudsen.
Det ligger store samfunnsutfordringer foran oss, både med tanke på klima, omstilling og digitalisering. Det er bedriftene og næringslivet som er store deler av svare og løsningene på disse utfordringene.  Men da er det helt avgjørende at de får den kompetansen de trenger, sier Knudsen.

 

Gap mellom tilbud og etterspørsel

NHOs kompetansebarometer for 2019 viser ingen bedring i bedriftenes udekkede kompetansebehov.
4 av 10 melder at de enten har tapt kunder eller markedsandeler som følge av manglende kompetanse.

Dette viser helt klart at vi har et utdanningssystem som strever med å levere den kompetansen næringslivet trenger.  NHO er opptatt av å bidra for å tilrettelegge best mulig både for lærlinger i bedriftene og for at de ulike utdanningstilbudene blir dimensjonert i forhold til arbeidslivets behov.

For Vestland Fylke blir en av de viktigste oppgavene å gi ungdom en utdanning som faktisk fører til jobb i fremtiden.  Når fylkeskommunene skal bestemme utdanningstilbudet for elevene må kunnskap og kjennskap til arbeidslivets behov være en avgjørende del av beslutningsgrunnlaget. 
I årets kompetansebarometer svarer 14 % av bedriftene at de opplever at det er gode rutiner i dimensjoneringsarbeidet i eget fylke.  Like mange svarer nei. Mens hele 72 % svarer «vet ikke».

Må tette kompetansegapet
- At bedriftene ikke har god nok kunnskap om arbeidet med dimensjonering av utdanningstilbudet i eget fylke er ikke overraskende, men desto mer urovekkende, mener Knudsen.
Oppgaven til yrkesopplæringsnemnden i Vestland Fylke er å jobbe for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen og gi innspill på fremtidig behov for faglært arbeidskraft.  Derfor er det viktig at deltakerne i den nye nemda er representativ, og organisatorisk forankret i det nye fylket. Samarbeid og samhandling med partene i arbeidslivet er avgjørende for å lykkes med denne oppgaven, understreker Knudsen. 

 

Kompetansebarometeret for 2019 avslører at NHOs medlemsbedrifter er opptatt av at deres behov for kompetanse og arbeidskraft bør vektlegges foran elevenes ønske og førstevalg.
Her har den nye regionen en mulighet for å vise vei på kompetansefeltet.  Målet må være å tette kompetansegapet, slik at flere bedrifter kan få den kompetansen de har behov for, og flere elever får en utdanning som gir dem gode jobbmuligheter, avslutter regiondirektør Tom Knudsen.

 

NHOs kompetansebarometer for 2019 er tilgjengelig i sin helhet her

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: