KVU om fergefri arm E134

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Illustrasjonskart E134

Illustrasjonskart fra Vegforum.no.

NHO og Norsk Industri ber samferdselsministeren om konsekvensutredning av fergefri arm fra Bergen på E134.

NHO og Norsk industri er tilfreds med regjeringens valg av E134 over Haukeli og Rv52 over Hemsedalsfjellet som stamvegkorridorer mellom Østlandet og Vestlandet. 
Samtidig ønsker vi å understreke betydningen av at RV7 Hardangervidden utvikles med blant annet korte miljøtunneler for å sikre turist-trafikken også på vinterstid.

 

I et brev til samferdselsminister Jon Georg Dale skriver de to organisasjonene nå at de er opptatt av at prioriteringen av fremtidige veitraseer bygger på et bredt faktagrunnlag.  Flere av våre medlemsbedrifter etterspør nå et faktagrunnlag for videre vurderinger av diagonalen mellom E39 og E134 i Hordaland.  NHO og Norsk Industri anmoder derfor om at samferdselsministeren ber Statens Vegvesen starte et KVU-arbeid for alternative diagonaler fra Bergen og E39 mot E134 over Haukeli med konsekvenser.
 
Hele brevet til Samferdselsminister Jon Georg Dale er tilgjengelig her