Foto:

Lang saksbehandlingstid i UDI får alvorlige konsekvenser for bedriftenes markedsutsikter

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Foto:

I bransjer innenfor bygg- og anlegg, servering og reiseliv forventer bedriftene en kraftig forverring i sin egen markedssituasjon de kommende seks månedene. Årsaken? De mangler arbeidskraft, og må vente uforholdsmessig lenge på lang saksbehandlingstid i det offentlige.

Innenfor bygg og anleggsbransjen oppgir hele 32 % av NHOs medlemmer at de forventer forverring i markedssituasjonen det neste halve året. Dette tallet er sett bort fra normale sesongvariasjoner.
Innenfor elektrobransjen oppgir 19 % av bedriftene at de forventer nedgang i markedssituasjonen.

Næringen frykter nå at de må takke nei til jobber fordi det er umulig å få tak i folk med rett kompetanse i Norge. Næringen frykter at kapasiteten vil gå ytterligere ned i tiden framover. 

Også innenfor reiselivet får mangelen på arbeidskraft innvirkning på bunnlinjen i bedriftene.
I regioner som Voss, Hardanger og Sunnfjord forventer bedriftene nedgang i egne markedsutsikter de neste seks månedene. I Voss oppgir hele 23 prosent av medlemsbedriftene at de forventer nedgang det kommende halve året. Tilsvarende tall i Sunnfjord er 21 prosent, mens 19 prosent av bedriftene i Hardanger forventer forverring i situasjonen.

- I reiselivet merkes konsekvensene av manglende arbeidskraft svært raskt, fordi sesongen er kort og intenst, sier regiondirektør Helene Frihammer. Den lange saksbehandlingstiden hos politiet og i Utlendingsdirektoratet (UDI) gjør at driftssituasjonen er umulig for mange bedrifter.
Med en saksbehandlingstid på syv måneder er jo sesongen over for svært mange av reiselivsbedriftene, påpeker Frihammer.

Det skrikende behovet for folk er i nær sagt alle bransjer og for alle typer kompetanse. Vi er helt avhengig av å få utenlandske arbeidskraft inn til Norge nå, men hos UDI tar det nå fire til åtte måneder å behandle en søknad om arbeidstillatelse, det er rett og slett uholdbart for bedriftene.
Nå bekrefter også medlemsundersøkelsen for juni at dette får store konsekvenser for bunnlinjen og markedsutsiktene for mange av bedriftene.

- Situasjonen med så lang saksbehandlingstid er fortvilende.  Vi ser at våre naboer i Danmark nå klarer å behandle tilsvarende søknader på ti dager.
Regjeringen har satt 30 dager som mål. Så her tenker jeg det er all grunn til å kontakte danskene og høre hvilke grep de har tatt for å effektivisere saksbehandlingen.
Tilbakemeldingene fra både reiseliv, servering og bygg og anleggsbransjen må tas alvorlig.  Vi kan ikke se på at situasjonen forverres fordi det ikke tilføres tilstrekkelig med ressurser for å saksbehandle, sier Frihammer.