NHO

Innhold

Mangel på arbeidskraft hindrer vekst

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Vekst kvertalsrapport

Medlemsbedriftene i NHO en gjennomgående høy tro på fremtiden, og melder om flere planlagte ansettelser framover. Men mangel på arbeidskraft kan også hindre vekst.

Økonomisk rapport for andre kvartal anslår at NHOs medlemsbedrifter ikke vil få store tilbakeslag økonomisk av de globale utsiktene slik situasjonen er nå.
Rapporten anslår at en markert økning i oljeinvesteringene vil bidra til å stimulere til økt vekst i inneværende år.  Det anslås at sysselsettingen i Norge vil øke med om lag 1,5 prosent i år. 
- Sysselsettingen ventes å holde seg opp i år, og dette vil bidra til å trekke veksten i disponibel inntekt, og dermed også forbruket opp, heter det i rapporten.

Våre medlemsbedrifters vurdering av markedssituasjonen og utsiktene har holdt seg om lag på samme høye nivå de to siste årene.  Det har vært noe ulik utvikling mellom næringer det siste året.  I industri og næringsrettet tjenesteyting har markedssituasjonen tatt seg gradvis opp.  I reiselivsnæringen har imidlertid bedriftene blitt mindre positive gjennom de tre siste kvartaler.

 
Hindrer vekst for bedriftene

NHOs medlemsbedrifter melder om høy aktivitet og flere planlagte ansettelser fremover.  Om lag 30 prosnet av bedriftene svarer at vil øke sysselsettingen.  Denne andelen har økt jevnt siden første kvartal 2016.  Næringer som varsler om mange ansettelser framover samsvarer med næringene som hadde sterk sysselsettingsvekst i 2018.  Bygge- og anleggsnæringen og industrien rapporterer begge at de vil øke sysselsettingen framover.  Samtidig er det flere som melder at de ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft. 

38 prosent av de spurte bedriftene oppgir manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft som et stort problem.  Andelen har økte siden forrige kvartal.  Hvor alvorlig mangelen på arbeidskraft er, avhenger blant annet av mobiliteten til arbeidssøkerne, muligheten til å ansette noen med alternativt kompetanse, hvor lett tilgangen på utenlandsk arbeidskraft er eller hvordan mulighetene er for å bruke andre ansettelse former enn faste ansettelser. 
-At bedriftene ikke får tak i nok arbeidskraft kan hindre videre vekst, mener Dørum.

Regiondirektør Tom Knudsen i NHO Vestlandet mener tiden nå er inne for å se overordnet og langsiktig på hvordan næringslivet kan få dekket sitt behov for arbeidskraft.
- Kompetent og tilgjengelig arbeidskraft er nøkkelen for videre vekst framover, sier han.

 

Økonomisk Overblikk 2/2019  kan du lese her

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: