NHO

Innhold

Medlemsmøte om de nye koronatiltakene og innstramminger

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Den siste runde med innstramminger har rammet mange bedrifter veldig hardt.Situasjonen har gått fra svart til ravnsvart for mange av våre medlemmer – nå trenger vi dine innspill og erfaringer for videre utforming av NHOs koronaposisjoner.

NHO har vært tydelig på arbeidsgivers lønnsplikt må reduseres fra 10 til 2 dager, og at nedbetalingstiden for utsatte skatter og avgifter må forlenges.
Men er dette nok?
Hvilke andre tiltak er relevant for din bedrift?  Har du kommentarer eller innspill til kompensasjonsordningen?  Hvordan klarer din bedrift å etterleve smittevern-tiltakene?

Nå trenger vi dine innspill!
I videre dialog med politikere ønsker vi å gi et tydelig og realistisk bilde av næringslivets hverdag.
Derfor inviterer vi til et møte med regiondirektør i NHO Vestlandet, Grete Karin Berg der du som bedriftsleder inviteres til å fortelle om erfaringer, innspill og kommentarer til dagens ordninger.

Hva vil være virkeligheten for din bedrift om en måned eller to?
Treffer kompensasjonsordningen godt nok?
Hvilke utfordringer skaper stengte grenser for arbeidskraften i din bedrift?
Og hva med smitteverntiltakene – er de godt nok begrunnet og mulig å etterleve for din bedrift?

Velkommen til et møte om din hverdag og dine kommentarer
Onsdag 7. april kl. 11.00

Påmelding her