Mer penger til BIO – men fristen er kort

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Onsdag ettermiddag ble det klart at hovedutvalg for næring har økt potten til midler til bedriftsintern opplæring med 6,7 millioner kroner.

- Det er en gla´- melding fra hovedutvalget. BIO-midler er svært nyttig for bedriftene og et sentralt virkemiddel for mange næringer, sier regiondirektør Helene Frihammer.

I første runde var utlysningen på 10 millioner kroner.  Etter onsdagens vedtak er det gledelig for næringslivet at den totale summen nå er 16,7 millioner kroner. 
I vår region er vi fortsatt i en situasjon der deler av næringslivet kjenner på «korona-effekten» og jobber med å tilrettelegge og omstille aktiviteten sin.
Selv om den totale rammen av bio-midler nå er økt, er likevel søknadsfristen som tidligere 10. september.
- Men den korte fristen betyr at bedrifter som har vurdert å sende inn en søknad nå må hive seg rundt å få den inn før helgen, sier Frihammer.


BIO-midler kan benyttes til opplæringstiltak i egen virksomhet.
Mer om kriterier og søknadskjema hos Vestland Fylkeskommune