NHO

Innhold

Midler til bedriftsintern opplæring – andre utlysning

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

514164344

Søknadsfristen for andre utlysning er 20. august

Nå lyser Vestland Fylkeskommune ut midler til bedriftsintern opplæring (BIO) skal gå til kompetanseheving av ansatte slik at bedriften skal klare nødvendig omstilling.

I forbindelse med corona-krisen, har regjeringen bevilget ekstra midler til BIO.
Vestland Fylkeskommune har nå ny utlysning av til sammen 12,8 millioner kroner.

Søknadsfristen er satt til 20. august.

Som privat bedrift kan du søke om midler til opplæring som gjør det mulig for de ansatte å ta nye oppgaver i en periode der oppgavene som utføres til vanlig er mindre etterspurt.
Det kan også søkes midler til opplæring som gjør det mulig å arbeid med ny teknologi, som er nødvendig for å for å få tilgang til nye markedet eller for å kunne starte utvikling av nye produkter eller tjenester.


Dersom du har helt eller delvis permitterte i din bedrift kan disse også nå delta i opplæringen.

I den nye utlysningen vil fylkeskommunen gjøre vurdering av bransjemessig fordeling av midlene, effekten av tiltaket på sysselsetting og/eller omstilling av samfunnet.
Det er også satt støttesatser for utbetaling etter antall ansatte i virksomheten.

Flere detaljer og fullstendig utlysningstekst er tilgjengelig på Vestland Fylkeskommune sine nettsider.

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon er også fylkeskommunen tilgjengelig for råd og veiledning.