NHO

Innhold

Møtte stortingspolitikere fra Vestlandet

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Stortingstrappa

Styrene i regionene fra Vestlandet og Rogaland

Næringslivets innspill til Statsbudsjettet 2019 var tema når en samlet Vestlands-region møtte stortingsbenkene fra Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Styret i NHO Vestlandet og styret i NHO Rogaland møtte stortingsrepresentanter fra fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.
- At vi klare er å samle næringslivet på Vestlandet til et slikt felles møte er viktig. Det gis oss styrke at regionen i vest klarer å samles om viktige saker og innspill, sier regiondirektør Tom Knudsen etter møtet.
Også leder for Hordalandsbenken Ove Trellevik synes en felles møteplass for Vestlands-regionen er nyttig.
- Jeg håper dette kan bli starten på et tett og godt samarbeid med hele regionen, sa han under sin åpning av møtet på Stortinget.


Statsbudsjett sentralt
På dagsorden sto saker knyttet tett opp til Statsbudsjettet for 2019.
Et samlet næringsliv er klar på at forutsigbarhet i rammebetingelsene er viktigst.
Regjeringen høstet skryt for sitt forslag til budsjett, som næringslivet mener er et godt budsjett for jobbskaping. 
I sin presentasjon av innspill fra både styrene og medlemsbedrifter i regionene, la Tom Knudsen og Tone Grindland vekt på blant annet vekt på at reduksjon i selskapsskatten er bra og bør fortsette ned til 20 prosent i inneværende periode.
Det er forventet at endringene vil bidra til økte investeringer og flere jobber.

Reverseringen av avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer mener NHO er riktig, men ser gjerne at denne også burde gjelde for alkoholholdige varer.
I tillegg var fjerning av 350-kroners grensen på import et tema.

Bevilgningene til karbonfangst- og lagringsprosjektene (CCS) er svært positivt mener næringslivet på Vestlandet.  NHO mener likevel at det trengs bilder til fasen etter at forprosjektet er levert, og har forventinger om at en slik investeringsbeslutning tas i 2020.Vestlandets fortrinn
Også samferdsel var tema på møtet.  NHOs regionale styrer på Vestlandet og i Rogaland er svært fornøyd med de ambisjonene som er lagt til grunn i Nasjonal Transportplan (NT) 2018 – 2029 og med rammen på over 1000 mrd. Kroner til samferdselsformål.  Overfor stortingspolitikerne ble det understreket at det er krevende å nå målene som er satt i NTP dersom ikke de økonomiske rammene i planen følges opp i de årlige budsjettene.

Regionens store fortrinn innenfor grønn konkurransekraft var også tema i møtet.  I tillegg ble saker som kompetanse og rammebetingelser for havbruksnæringen diskutert.

Et innholdsrikt møte med mange innspill, spørsmål og kommentarer mellom næringslivets representanter og stortingspolitikerne.