NHO

Innhold

Næringslivet har en viktig rolle i Afrika

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein

NABA sitt dialogmøte i Bergen

-Næringslivet på Vestlandet har en viktig rolle i utvikling av markedene i de afrikanske landene. Det er en krevende oppgave, men jeg håper på et godt samarbeid, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein da han møtte næringslivet til dialog.

Bedrifter fra ulike deler av næringslivet var samlet til dialog med muligheter og utfordringer knyttet til aktivitet i det afrikanske markedet.  I dialogmøte var det både gründere, representanter fra industrien, landbruket, finans, teknologimiljøet og marin industri.
Hensikten var å komme i dialog med utviklingsministeren på hva som er næringslivet på Vestlandet sin styrke og hva som er til hinder for videre utvikling i dette markedet.

-    Det er verdifullt at enkeltpersoner som ser mulighetene tør å satse og utvikler bedrifter som igjen betyr arbeidsplasser for lokalsamfunnet.  Det er veldig verdifullt for lokalmiljøet. Derfor ser jeg fram til å møte de ulike bedriftene og høre hvordan deres erfaringer, sa Ulstein.

Bedriftene opplever utfordringer knyttet til kapasitet og behandlingstid, økonomiske grenser som ikke er tilpasset den digitale hverdagen og fikk klare innspill på at norske myndigheter sitt krav om null-utslipp ikke er riktig energipolitikk.  Energipolitikken må styres i retning lavutslipp og ikke et entydig fokus på null-utslipp, mener industribedriftene.
Møtet ble arrangert av Den norske-afrikanske næringsforeningen (NABA) som jobber for å sette fokus på forretningsmuligheter på det afrikanske kontinentet og fungere som en bro mellom norske og afrikanske næringsliv.

Felles for alle som deltok i møtet var behovet for å framsnakke norske produkter, norske løsninger og det norske næringslivet generelt. 
- Her har vi alle en felles oppgave med å endre holdninger og bevisst framsnakke hverandre, kvitterte Ulstein, som også kom med tilbakemeldinger om at flere av bedriftenes utfordringer kan forventes som tema i utviklingsmeldingen som er varslet i løpet av høsten.


Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: