NHO

Innhold

Ny medlems-undersøkelse med dramatiske funn

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

841180016

- Det er vanskelig å finne de riktige ordene, sier regiondirektør Grete Karin Berg om resultatene fra NHOs nye medlemsundersøkelse fredag 20. mars. Her i samtale med Øyvind Aa fra et bedriftsbesøk hos Brødrene Aa tidligere i år.

- For en uke siden omtalte vi tallene fra NHOs medlemsundersøkelse som svært alvorlig. Det er vanskelig å finne de riktige ordene denne gangen, sier regiondirektør i NHO Vestlandet, Grete Karin Berg.

NHOs tredje medlemsundersøkelse etter korona-krisen startet for alvor i Norge viser stadig verre tall. NHOs medlemsundersøkelse viser at situasjonen nå er prekær i så godt som alle bransjer og i absolutt hele landet, som en følge av koronaviruset.

- For en uke siden omtalte vi tallene fra NHOs medlemsundersøkelse som svært alvorlig. Det er vanskelig å finne de riktige ordene denne gangen, sier regiondirektør i NHO Vestlandet, Grete Karin Berg.

Funn for Vestlandet:

  • Halvparten (48 prosent) av bedriftene har gjennomført permitteringer – dobbelt så mange som for én uke siden (23 prosent). 2 av 10 bedrifter har permittert mer enn 75 prosent av sine ansatte.
  • Og til tross for permitteringene som er varslet denne uken: nesten 8 av 10 vurderer (77 prosent) fortsatt å permittere utover det som er gjort.
  • 3 av 10 bedrifter (28 prosent) planlegger nedbemanning/oppsigelser (nasjonale tall).
  • Særlig dramatisk er det innen reiselivsnæringen, der 9 av 10 bedrifter (87 prosent) har permittert ansatte, og 73 prosent har permittert mer enn tre firedeler av sine ansatte. Også høyt antall permitteringer i service og handel (76 prosent). (Nasjonale tall for begge bransjer).
  • 3 av 10 (28 prosent) bedrifter har umiddelbare likviditetsproblemer på grunn av koronaviruset og mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid. Også her er problemet størst i reiseliv.
  • 8 av 10 (82 prosent) bedrifter har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset. Opp fra 68 prosent i forrige undersøkelse.
  • 56 prosent av bedriftene har problemer med å levere varer og tjenester, opp fra 46 prosent i forrige undersøkelse.
  • Vi ser stadig tydeligere tegn til at verdikjeder rammes. 61 prosent av bedriftene oppgir at leverandørene deres har varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser.

-  Dette er sannsynligvis den alvorligste krisen Norge og Vestlandet har stått overfor siden andre verdenskrig. Vi må alle gjøre det vi kan for å minimere effektene så godt som mulig. For å sikre aktivitet er vi opptatt av at de hjulene som kan holdes i gang, får rulle slik at vi kan opprettholde aktivitet og sikre arbeidsplasser.

Bekymret for medlemsbedriftene
- Vi er svært bekymret over det vi hører fra medlemsbedriftene våre. Flere kommuner i Vestland praktiserer for eksempel forskjellige regler for smittevern og karantene, og mange går lenger enn de nasjonale retningslinjene. Dette hindrer aktivitet som ellers kunne vært opprettholdt.
I tillegg er det forvirrende for virksomheter å forholde seg til, og skaper unødig bekymring og frustrasjon i den tiden vi er i. Helsekrisen vi står er i meget alvorlig, men vi må være forberedt på at den økonomiske krisen kommer til å vare lenger enn helsekrisen. Vi må skape trygghet for både helse og arbeidsplasser – vi må sikre at folk har en jobb å gå til når dette en gang er over.

Viktig å holde hjulene i gang
- Jeg ønsker å gi både regjering og Stortinget honnør for det som er gjort den siste uken.  Jeg er også svært glad for at partene i arbeidslivet har tett og god dialog med fylkeskommunen og kommunene.  
Vi er godt i gang, selv om vi alle vet at det frem i tid er behov for å gjøre mer, slik regjeringen har planlagt, sier Berg.
Berg understreker viktigheten ved at vi alle nå klarer å ha to tanker i hodet samtidig. 
- Vi må alle aktivt jobbe for å stoppe spredningen av koronaviruset og alle må følge helsemyndighetenes råd, men uten at det går utover forsyningslinjene, både internt i Norge og over grensen til Norge.
Vi har alle et felles ansvar for å holde hjulene i gang, påpeker Berg, som mener det nå er nødvendig at vi fortsetter å handle varer og tjenester av hverandre. Både bedrifter, det offentlige og folk flest. Her er det særlig viktig at offentlige anbud og innkjøp ikke stopper opp, sier regiondirektøren. Det er viktig at lokale og regionale myndigheter nå begynner å planlegge for tiltak som kan få opp aktiviteten i markedet så snart dette er praktisk mulig. Vi ser at flere kommuner og fylker allerede er i gang med slik planlegging.

Det er gode nyheter, avslutter Berg.

(Undersøkelsen er gjennomført 19. og 20. mars. 5437 har svart nasjonalt (med unntak av to spørsmål: om fremtidig permitteringer (1417 svar), og om oppsigelser (1505 svar). 646 respondenter i Vestland ).

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: