NHO

Innhold

NTP: Viktige gjennomslag, men må fortsatt satse på Vestlandet

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

NHO Vestlandet er glad for at alle våre prioriterte prosjekter er inne med oppstart i første periode av Nasjonal Transportplan 2022 – 2033.

Det er satt av 26,4 milliarder kroner til ny vei og jernbane på strekningen E 16 Arna - Voss.  Den viktige transportåren mellom øst og vest E 134 har fått en ramme på 10,8 milliarder kroner, og det betyr endelig gjennomføring av Røldalstunellen.

Ikke minst vil bo- og arbeidsmarkedsregionen bli større her vest når arbeidet med E 39 Stord – Os (Hordfast) nå kan starte.  Vi er også glade for at regjeringen vil bygge dobbeltspor på Ringeriksbanen for å bidra til å redusere reisetiden mellom Oslo og Bergen.
Oppstarten av arbeidet med Stad skipstunnel kan nå også endelig komme i gang.

- Den nye NTP-strukturen tar tak i mange av utfordringene som næringslivet har pekt på.  Særlig gjelder dette utbedringsstrekninger – og det har vi mange av i vår region.
Derfor skal vi fortsette å jobbe for god infrastruktur i vår region, sier regiondirektør Grete Karin Berg.
Nå skal vi gå grundig gjennom hele framlegge til NTP. Vi skal blant annet i perioden framover skal vi jobbe sammen med berørte næringsaktører og NHO Rogaland spesielt når det gjelder Rv 13, kommenterer Berg.

GKM _450 px.jpg

Det er også flere viktige prosjekter langs E 39 som vi vil jobbe for at blir realisert.
KVU av arm til Bergen blir et viktig og neste steg. En påkobling til Haukeli kan gi effektiv og kort reisevei fra både Bergens-området og Haugalandet.
Sammen med NHO Viken Oslo jobber vi for å få til avbøtende tiltak på Rv 7 Hardangervidda for å sikre best mulig vinterregularitet.

Penger til samferdsel er viktig for næringslivet og verdiskapingen på Vestlandet og bidra til å gjøre regionen mer attraktiv.  
- I dag har vi fått viktige og gode gjennomslag for næringslivet på Vestlandet. Dette er et stort og viktig steg i riktig retning.  Vi kan absolutt være godt fornøyde i dag, men må jobbe videre for trygg, sikker og effektiv tilgjengelighet til regionen for både gods og folk, avslutter regiondirektøren.