Ny runde med samferdsel - hva gjelder for Vestland?

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Verdien av at Norge bygger en fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til mobilitet og næringsutvikling i hele landet er stor. På denne digitale konferansen vil du få høre mer om næringslivets innspill til Nasjonal Transportplan.

Programmet for seminaret er delt i to, der vi begynner med en fellesdel, etterfulgt av regionale deler. 

Del 1 - nasjonal sending:
I
første del skal vi bl.a. diskutere behovet for jobbskaping og hvilken rolle samferdselspolitikken spiller her. Verden skal bli grønn og utslippene må ned. Hvordan skal vi klare det? Og ikke minst, hvordan skal vi videreføre ambisjonsnivået, til en redusert kostnad? 

Du møter bl.a.: 

  • Ole Erik Almlid , administrerende direktør, NHO
  • Knut Arild Hareide, samferdselsminister 
  • Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO 
  • Bedriftsrepresentanter 
  • Stortingspolitikere 

Denne delen ledes av Tommy Skjervold, NHO 

Del 2 - regional del fra Vestlandet

NHO Vestlandet presenterer prosjekter som inngår i Samferdselsløfte IV for Vestland.  Her får du høre mer om hvilke prosjekter som er prioritert og hvorfor.

Regiondirektør Grete Karin Berg presentere prosjektene og gir bakgrunnsinformasjon om hvert enkelt prosjekt, dets betydning og viktighet – samt regionforeningens prioritering av disse prosjektene.

Påmeldte deltakere inviteres til å stille spørsmål eller kommentere i møte. 
Mer informasjom om arrangementet vil bli lagt ut forløpende. 

Vi håper du har anledning til å delta. 

Stream