NHO

Innhold

Nye medarbeidere i Sogn og Fjordane

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Nye medarbeider Florø

Wenny Irene Hansen og Magnus Brekke Nygaard

Fra nyttår har NHO Vestlandet to nye medarbeidere på kontoret i Florø. Wenny Irene Hansen skal jobbe med medlem og markedsarbeid, mens Magnus Brekke Nygaard er ansatt som næringspolitisk rådgiver.

Wenny har lang erfaring fra hotell- og reiselivsbransjen og har jobbet i Sogn og Fjordane i en årrekke, både som daglig leder i destinasjonsselskap i Sogn og Fjordane og hos ulike reiselivsaktører i regionen.
Hos NHO Vestlandet skal Wenny jobbe med markedsarbeid og medlemspleie.

Magnus Brekke Nygaard er nyutdannet statsviter fra Universitet i Bergen.
Nygård har også vært styreleder for Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), siste to år. Magnus er ansatt som næringspolitisk rådgiver.

- Jeg er godt fornøyd med å ha fått på plass et nytt team ved vårt kontor i Florø.  Både Wenny og Magnus er nå klare til å være med NHO Vestlandet i jobben med å styrke næringslivets interesser og synliggjøre bedriftene våre på en god måte, sier regiondirektør Tom Knudsen.

Både Wenny og Magnus startet i jobben 1. januar og er å finne på NHO Vestlandets kontor i Florø.