NHO

Innhold

Nytt hus med fokus på fremtidens næringer på Vestlandet

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Nordre Nøstekaien

Nordre Nøstekaien 1

Satsing på fremtidens næringer som sjømat og reiseliv er utgangpunktet når sentrale aktører i samarbeid nå etablerer Reiselivets Hus på Vestlandet.

- Det store potensiale i næringer som både sjømat og reiseliv representerer gjør det naturlig for oss å søke inn i et sterkere fellesskap som kan bidra til økt kunnskap og kompetanse for å utvikle det regionale næringslivet på Vestlandet, sier regiondirektør Tom Knudsen.

Reiselivets Hus etableres i det tidligere bygget til Vizrt på Nøstekaien i Bergen. Bygget er relativt nytt og fremtidsrettet og ligger sentralt plassert overfor Hurtigruten og Fjordline terminalen. Det er aktørene Fjord Norge AS, Fjord Tours AS og NHO Vestlandet som nå etablerer «Reiselivets Hus» i Bergen. Satsningen gjøres i tett samarbeid med EGD Property AS.  Flere reiselivsselskaper forventes å bli med på flyttelasset i tiden frem til oktober, og det jobbes aktivt med å få flere reiselivsbedrifter med på satsningen. 
NHO Vestlandet etablerte sine nye lokaler i 2. etasje i desember i fjor, sammen med landsforeningen Sjømat Norge.


Stort potensial i reiseliv

Reiselivsnæringen har et stort potensial, og sysselsetter om lag 25.000 personer på Vestlandet. Fram mot 2030 forventes det en økning i antall sysselsatte til om lag 40.000 personer. Det sterke fokus på reiseliv skal sikre at utviklingen skjer på en bærekraftig måte. Derfor har reiselivsnæringen behov for å samarbeide tettere både innenfor markeds- og reisemålsutvikling. Det er bakgrunnen for at det nå etableres et Reiselivets Hus med mål om å knytte reiselivsaktører tettere sammen i arbeidet med å bygge et mer bærekraftig, lønnsomt og helårlig reisemål på Vestlandet.

 

Sjømatnæringen viktig for arbeidsplasser og eksport

Sammen med NHO Vestlandet er også Sjømat Norge lokalisert. Sjømat Norge er landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. Dette er Norges største sjømatorganisasjon, og dekker hele verdikjeden fra fjord til bord i norsk sjømatnæring. Foreningen representerer omlag 600 medlemsbedrifter og 14.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service. - Vestlandet er poinerområdeet innen sjømat. Norge er ikke bare en av verdens ledende havnasjoner.  Kystlinjen vi har på Vestlandet utgjør arbeidsplassen for svært mange i vår region, både direkte og indirekte innenfor virksomheter innen oppdrett, fiskeri, foredling, salg, tjenesteleverandører og marine utstyrsproduksjon sier Tom Knudsen som er godt fornøyd med at fremtidens satsningsområder nå er samlet i ett hus.

- I fellesskap kan vi nå utvikle Vestlandets konkurransefortrinn til det beste for næringslivet, avslutter Knudsen.