Foto:

Omsetningssvikten øker behovet for koronapass

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Foto:

Den siste tiden har vi sett en markant forverring i omsetningssituasjonen for særlig luftfarten og reiselivsbedriftene, viser NHOs medlemsundersøkelse for januar. Nå haster det med å få på plass tiltak som gir mer forutsigbarhet for bedriftene, mener Helene Frihammer.

Særlig for bransjene innen reiseliv, servering og luftfart er situasjonen kritisk.
Hele 83 prosent av bedriftene innen luftfart melder i januar at de vurderer markedsituasjonen for egen virksomhet som dårlig. Innen reiseliv er tallene 71 prosent.
Dette er en forverring av situasjonen i desember, og viser at det nå for store deler av næringslivet er haster med å få på plass tiltak som gir forutsigbarhet og gjør det mulig å planlegge for videre drift, sier regiondirektør i NHO Vestlandet Helene Frihammer.
Samlet i Vestland melder 44 prosent at de opplever kanselleringer og omsetningssvikt som følge av pandemien.
Nå tar NHO til ordet for at bruk av koronasertifikat må til for å få opp aktiviteten igjen på en god og trygg måte. Det vil beskytte de uvaksinerte mot å bli smittet og bli alvorlig syke, og beskytte helsevesenet mot overbelastning, sier Frihammer. 

- Arbeidsgiver har et ansvar for å beskytte de ansatte mot skade og alvorlig sykdom. Per nå kan ikke koronasertifikat brukes i arbeidssammenheng uten videre, men denne diskusjonen bør settes i gang.

Tilfredsstillende markedssituasjon for de fleste
For andre deler av næringslivet er situasjonen helt annerledes, forteller regiondirektøren.
76 prosent av bedriftene i Vestland vurderer sin egen markedssituasjon som god eller tilfredsstillende i starten av januar.
48 prosent har omsetning på samme nivå som i fjor, men samtidig svarer 56 prosent at de opplever kanselleringer som følge av pandemien de siste fire ukene.

Ned på regioner i vårt fylke er det særlig grunn til å glede seg over at hele 87 prosent av næringslivet i Sunnfjord og Nordfjord vurderer egen markedssituasjon som god eller tilfredsstillende.

Forventer forverring av situasjonen i Hardanger
Bildet er derimot ikke likt i hele fylket, dessverre sier Frihammer og peker på at særlig Hardanger skiller seg negativt ut.
Hele 50 prosent av virksomhetene her vurderer markedssituasjonen som dårlig, og 43 prosent forventer fortsatt nedgang og forverring det neste halve året.
- Mye av årsaken til at utsiktene i Hardanger ikke er veldig lyse akkurat nå, er knyttet til reiseliv og manglende aktivitet.  En tydelig melding om hva bedriftene kan forvente i tiden framover blir derfor avgjørende på morgendagens pressekonferanse fra regjeringen, avslutter Frihammer.