Optimismen er tilbake i Vestland, men frykter kapasitetsutfordringer og råvaremangel

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Produkjsjonhallen til Brødrene Aa

Optimismen er tilbake i næringslivet på Vestlandet. Gradvis gjenåpning etter sommeren og avvikling av nasjonale og regionalt smittevernstiltak bidrar til at aktiviteten tar seg opp, viser NHOs medlemsundersøkelse fra uke 40.

-Stemningen ute i hos bedriftene i Vestland er nå stadig bedre, sier regiondirektør Helene Frihammer.   Til sammen svarer nå 90 prosent at de vurderer egen markedssituasjon som god eller tilfredsstillende. Samtidig melder 19 prosent at omsetningen nå er høyere enn sammenlignet med forrige måned.

For bedrifter som har mellom 10 og 49 ansatte er situasjonen uendret for 60 prosent av våre medlemmer.  Særlig gledelig er det å se at omsetningssituasjonen fortsetter å holde seg stabilt god i regioner som Sunnfjord, Nordfjord og i Bergensområdet.

 

Bekymret for de langsiktige konsekvensene

Selv om etterspørselen tar seg opp og omsetningen er bedre nå enn før sommeren, er regiondirektøren bekymret for de langsiktige konsekvensene av pandemien.

- Vi ser konturene av at deler av bygg- og anleggsbransjen står overfor kapasitetsutordringer i tiden som ligger foran oss. Økt etterspørsel etter varer har medført at prisene på både mat, metaller og energi ligger høyere enn før koronakrisen.  Dette skjer uten at tilbudssiden har fulgt etter.  Det betyr at bygg- og anleggsnæringen nå står overfor økte fraktkostnader, økte kostnader på råvarer som elektronikk, plast og aluminium, sier Frihammer.
At det nå er knapphet på en del av disse råvarene globalt, får konsekvenser for næringslivet på Vestlandet.  Når prisene stiger på flere viktige innsatsfaktorer gjør det oss bekymret for kapasiteten i denne delen av næringslivet framover.
Regiondirektøren er bekymret for at denne situasjonen skaper usikkerhet for gjennomføringen av prosjekter.

- I ytterste konsekvens kan dette få negativ effekt på sysselsettingen i vår region. 
Halvparten av våre medlemsbedrifter oppgir at økte innkjøpspriser er til hinder for ekspansjon i virksomheten.  Dette betyr at kapasitetsproblemer er en betydelig risikofaktor.
Vi følger denne situasjonen nøye framover, avslutter Frihammer.