NHO

Innhold

Passet din bedrift aldri inn?

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Byrådet i Bergen legger nå til rette for en ordning med koronakompensasjon til lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre ordninger. Men fristen er kort; 18. juni stenger søkandsportalen.

Ordningen er på til sammen 44,3 millioner kroner til fordeling i en søkbar kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Ordningen er en ventilordning ment for virksomheter rammet av koronapandemien som har falt helt eller delvis utenfor andre støtteordninger.

Med ventilordning mener kommunen at virksomheter som har falt utenfor de generelle statlige ordningene hvis de for eksempel ble opprettet etter 1. mars 2020, ikke har hatt en svikt i omsetningen på minst 30 prosent eller hadde et negativt årsresultat i 2019.

Søkere må ha være en kommersiell virksomhet og ha forretningsadresse i Bergen. Det må være minst en ansatt i virksomheten for at virksomheten skal kunne motta støtte gjennom ordningen.

Kort frist – søk før 18 juni
Dersom din virksomhet ønsker å benytte ordningen er søknadsfristen kort. 
Allerede 18. juni får fristen ut. 
Søknad skjer gjennom Bergen Kommunes tilskuddsportal, og utbetalingene vil skje raskt etter behandling.

Støttebeløpet vil variere fra minimum 30.000 kroner til maksimalt 200.000 kroner for hver virksomhet. Den endelige innretningen på tilskuddenes størrelse blir satt når antall søkere totalt er klart.

Mer informasjon og detaljer finner du hos Bergen Kommune:
Bergen kommune - Kommunal kompensasjonsordning for virksomheter - ventilordning