NHO

Innhold

Regionalt næringsforum for Vestland

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Regionalt Næringsforum Vestland

Fra forumets første møte på Voss 25. april

Denne uken møttes sentrale aktører fra både Hordaland og Sogn og Fjordane for å legge de første planene for å etablere et felles næringsforum for Vestland.

Næringsforum Vestland skal jobbe strategisk  i hele regionen. Forumet vil være et meget relevant diskusjonsforum for hvordan framtidens utfordringer i næringslivet kan løses.

Toppledere fra sentrale samfunnsinstitusjoner i regionen deltok i møtet.
Intensjonen bak denne ukens møte er å etablere tett kontakt mellom regionalt næringsforum Hordaland og Næringsforum i Sogn og Fjordane.
Ukens møte på Voss er første steg på veien mot å etablere et felles regionalt næringsforum Vestland.

- Dette er et spennende arbeid som jeg er sikker på at vi være nyttig for næringslivet. Et forum for Vestland vil være nyttig for å avdekke behovene i vår region, sier regiondirektør Tom Knudsen etter møtet.