NHO

Innhold

Revidert budsjett: Viktig for Vestland med forlengelse

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Grete Karin Berg er regiondirektør i NHO Vestlandet

NHO Vestlandet er fornøyd med at regjeringen foreslår å videreføre både kompensasjonsordning ved omsetningsfall og lønnsstøtte for permitterte. - Det er viktig for næringslivet på Vestlandet, sier regiondirektør Grete Karin Berg.

- Vi er glade for at regjeringen har lyttet til oss og viderefører tiltakene til utgangen av oktober. Det  hjelper bedriftene gjennom koronakrisen og redder arbeidsplasser. Fortsatt er over 7750 personer permitterte i Vestland. Med lønnsstøtte kan bedriftene ta folk tilbake før inntektene kommer tilbake for fullt, sier Grete Karin Berg i NHO Vestlandet.

Etterlyser større tilrettelegging for næringslivet
Når det er sagt er det viktig å peke på at næringslivet ikke kan være fornøyd med innskrenkningene i kompensasjonsordningen.
- Vi er skuffende over at regjeringen vil innskrenke kompensasjonsordningen for store arbeidsgivere.  I vår region er det mange av de største arbeidsgiverne som nå fortsatt står overfor strenge smittevernstiltak og dermed inntektstap. En del av disse melder også at innreiseregelverket gjør det utfordrende å opprettholde produksjonen over tid.

NHO skal i tiden framover jobbe aktivt inn mot Stortinget for å få redusert formueskatten på arbeidende kapital.
- Nå hadde regjeringen en mulighet i revidert til å sette ned formueskatten på arbeidende kapital.
For alle de små og mellomstore bedriftene i Vestland som nå skal gjenoppbygge både bedrift og arbeidsplasser etter koronakrisen hadde dette vært til stor hjelp, mener Berg.
NHO skal jobbe aktivt videre for at bedriftene kan bruke kapitalen til å bevare og skap jobber – det vil være vår viktige oppgave framover, avslutter regiondirektøren.