NHO

Innhold

Girte opp satsingen på helseinnovasjon i Vestland

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Grete Karin Berg

Grete Karin Berg

Helsenæringen representerer en dobbel mulighet for Norge. Samtidig som inntekter fra andre store næringer vil avta, kan denne næringen vokse til å bli en nøkkelnæring i Norge, i tillegg til et viktig svar på helse- og omsorgsutfordringene vi står overfor. 

Sammen med aktører fra det offentlige, akademia og bedriftene satte NHO Vestlandet derfor fokus på helseinnovasjon i Vestland, 14. oktober i Førde. 

Frem til 2050 vil andelen av befolkningen i arbeidsfør alder avta med 5 ½ prosentpoeng, og andelen over 80 år øke like mye. Forsørgelsesbyrden vil øke. Hver femte person være 70 år eller eldre i 2050. Antallet som er 80 år eller eldre, vil mer enn doble seg i løpet av 20 år.

- Det er derfor nødvendig å utvikle et helsetilbud og helsesystem, som kan møte utfordringene på en bærekraftig måte. I den tiden vi nå går inn er det veldig viktig at det også bygges et god offentlig privat samarbeid om helsetjenestene i Norge. Det offentlige vil ikke kunne klare å møte økende aldring, økning i sykdommer som demens, kreft, kols og pandemisituasjonen alene, poengterte regiondirektør og leder for NHO Helse, Grete Karin Berg under arrangementet. 

Den ferske Menon-rapporten «Helsenæringens verdi 2020», viser at den private helseæringen hadde en omsetning på nesten 150 milliarder kroner i 2019, mer enn 25 milliarder av disse er eksportinntekter. Helsenæringen er en av landets raskest voksende næringer.

Vestland har mange eksempler på innovative bedrifter innen helsenæringen

Et godt eksemepl er bedriften Retrams. Retrams fra Florø, har  nylig landet en stor innovasjonkontrakt med Helse Bergen. For helseforetaket skal de utvikle et system som skal gjenkjenne og identifisere kirurigisk utstyr. Ved hjelp av systemet skal man ha bedre kontroll på utstyret og utstyrets status.

Et annet eksempel er Airlift Solutions  som sammen med Helse Vest arbeider for å ta i bruk dronetransport i helsevesenet. Dronene er blant annet tenkt å avlaste deler av dagens transportbehov i helsetjenesten. Faktisk er dette for tiden det største droneprosjektet i landet. 

Det offentlige spiller en viktig rolle i å utvikle næringen

Det offenlitge kjøper varer og tjenester  for ca 500 milliarder i året. Det offentlige har derfor en stor innkjøpsmakt som kan være med på å stimulere til næringsutvikling og innovasjon.

Elin Johsen, med flere, fra Helse Førde gjort nettopp dette. Sammen med bedriften Haptiq har de utviklet en app kalt Pust deg bedre, som har til hensikt å gjøre Kols-pasienters hverdag litt enklere. Et supert eksempel på hva offentlig-privat samarbeid kan føre til i praksis. 

Helse Førde har også engasjert en egen innovasjonsrådgiver som de siste årene har tatt iniativ til å øke samarbeidet mellom næringslivet, forskningsmiljøene og det offentlige. Innovasjonsrådgiver Gro Rukan har også vært pådriver for å få til Helseinnovasjonkonferansen i Førde, som ble arrangert første gang i 2019. Neste konferanse går av stabelen 28. januar 2021. 

 

Se presentasjonene fra arrangementet:

Airlift Solutions - Droner for effektivisering av Helse-Norge.pdf

Elin Johnsen - Når lungefysioterapi og spillteknologi møtes .pdf

Gro Rukan - Korleis finne folka med dei gode idéane.pdf

Retrams - Fra industri til helse.pdf